Waarom moet de particulier archiveren?

  • Maandag 7 februari 2022

  • Online

  • 15.00-16.00 uur


M

aarten Brinkerink en Maarten Zeinstra organiseren een discussiebijeenkomst rondom de vraag ‘Waarom moet de particulier archiveren?’ Dit doen zij als onderdeel van het project ‘Handreiking gezamenlijke zorg voor particuliere archieven van makers in de cultuursector’ voor DEN Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie. Deze vraag komt uitgebreid aan bod in het eerste hoofdstuk van hun handreiking voor particuliere archiefvormers.


Beeld: Alexandra_Koch via pixabay

In het eerste hoofdstuk ‘Waarom archiveren?’ geven Maarten Brinkerink en Maarten Zeinstra de particuliere archiefvormer uit de cultuursector argumenten en motivaties om zorg te dragen voor het eigen archief. Omdat het archief zichzelf al vormt, omdat het toegepaste waarde heeft, omdat het cultureel maatschappelijke waarde heeft en omdat het vluchtig is (zeker ook in digitale vorm).

Samen met DEN Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie werken ze aan een handreiking met de focus het zelfredzaam maken van de culturele makers (individueel en in collectieven), op het gebied van hun archieven. Dit in de overtuiging dat het opbouwen van een duurzaam archief allereerst intrinsiek gemotiveerd moet zijn. Dus vanuit de werkpraktijk van de maker(s).

Met de handreiking bieden ze de makers de argumenten en motivaties om te investeren in hun eigen archieven, reiken ze praktische tips aan om hier een concrete verbeterstap in te zetten en verwijzen ze naar meer specifieke bestaande informatie. Daarnaast lichten ze illustratieve voorbeelden aan de hand van voorlopers uit. Deze voorlopers kunnen vanuit die positie fungeren als ambassadeurs van het behoud van particuliere archieven, binnen hun eigen sector. Doe je mee met onze discussiebijeenkomst ‘Waarom moet de particulier archieven?’

Een week voor de bijeenkomst zal dit eerste hoofdstuk in concept worden gedeeld via KIA.

Gerelateerde evenementen