Samen bouwen aan de toekomst van ons digitale geheugen

  • Donderdag 20 mei 2021

  • Online

  • 15.00-17.00 uur


D

e Koninklijke Bibliotheek organiseert een studiemiddag ter gelegenheid van het afscheid van Marcel Ras als domeinmanager Houdbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed. We kijken terug naar vijftien jaar samenwerking in Nederland om digitale informatie voor de lange termijn toegankelijk te houden.


Foto van Marcel Ras

Marcel Ras

Het voor de lange termijn toegankelijk houden van digitale informatie stelt erfgoedinstellingen voor stevige uitdagingen. Technische ontwikkelingen gaan razendsnel en de samenleving wordt steeds digitaler en de uitingen veranderen mee en worden talrijker. Dat levert voor erfgoedinstellingen grote vraagstukken op. Wat willen we bewaren? Hoe zorgen we ervoor dat de toegang gegarandeerd blijft? Waar halen we de kennis vandaan? Hoe organiseren we dit? En hoe zorgen we dat het betaalbaar blijft?

Geen enkele instelling kan deze vragen alleen beantwoorden. De sleutel zit dus in samenwerken. Die samenwerking heeft drie poten: techniek, organisatie en middelen.

Tijdens deze studiemiddag bekijken we hoe we dit doen. We kijken terug naar vijftien jaar samenwerking in Nederland. Naar lokale, nationale en internationale ontwikkelingen.

We beginnen bij samenwerken op een heel specifiek terrein, het archiveren van het web. Kees Teszelszky (Koninklijke Bibliotheek) zal laten zien hoe we dat in Nederland doen.

Vervolgens zal Barbara Sierman (zelfstandig adviseur) bespreken hoe samenwerking in Nederland is vormgegeven. Beginnend bij de NCDD en via NDE tot daar waar we nu staan en welke uitdagingen er nog voor ons liggen.

William Kilbride (Digital Preservation Coalition) zal daarna het internationale perspectief belichten, omdat duurzame toegang niet stopt aan de grens.

We sluiten de studiemiddag af met een slotgesprek waarbij we de samenwerkingen op lokaal niveau bespreken. Dit doen we met Marc Schuil (Historisch Centrum Overijssel), Wouter Daemen (Huis voor de Kunsten Limburg), Gaby Wijers (Lima) en Marcel Ras.

De moderatie van de middag is in handen van Robert Gilesse (IISG).

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd in deze studiemiddag? Je bent van harte welkom. Stuur een mail naar Renate van der Flier, renate.vanderflier@kb.nl.

Meer lezen

Bij zijn afscheid als domeinmanager Houdbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed blikte Marcel Ras terug op de ontwikkelingen in het duurzaam bewaren van digitale informatie. 'Digitale duurzaamheid is ook een organisatorisch vraagstuk.’

Lees het interview met Marcel Ras

Gerelateerde evenementen