Op pad naar archiveren

  • Dinsdag 15 juni 2021

  • Online

  • 15.00-16.30 uur


H

oe begin je als een programmagerichte instelling een eigen archief? Welke tools en stappenplannen bestaan hiervoor? Op 15 juni wordt de eerste kennissessie van het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur (NADD) georganiseerd om je verder op weg te helpen. Het programma bestaat uit verschillende presentaties van onder andere Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en DEN Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie.


Beeld: Archief Sundaymorning@ekwc, foto: Vanessa Kappler

Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur

Programmamanager Brigitte Jansen: ‘We werken samen met het veld aan het fundament voor archiefvorming op het gebied van design en digitale cultuur’

Lees het interview

Gerelateerde evenementen