Digitalisering cultureel erfgoed Zuid-Holland

  • Vrijdag 24 juni 2022

  • Naturalis, Leiden

  • 13.00-7.30 uur


H

oe digitaal is jouw collectie? Digitalisering van erfgoedcollecties heeft de afgelopen jaren een flinke vlucht genomen in de provincie Zuid-Holland. Zeker tijdens de coronacrisis zijn hier grote stappen in gemaakt. Zo zijn collecties niet alleen beter houdbaar, maar ook beter verbonden en zichtbaar gemaakt. Tijdens de Netwerkmiddag zie je inspirerende voorbeelden en krijg je handvatten om zelf aan de slag te gaan met digitalisering van je collectie.


Het provinciale programma Digitalisering Cultureel Erfgoed Zuid-Holland (programma DCE) heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de digitalisering van het Zuid-Hollands erfgoed. Op deze manier zijn veel collecties digitaal ontsloten en beschikbaar gemaakt voor een breed publiek. Sinds de start in 2018, hebben ruim 150 organisaties gebruik gemaakt van de onderdelen van het programma: van historische vereniging Oud-Lisse tot het Dordts Patriciërshuis, van het Nationaal Baggermuseum tot Vereniging De Binnenvaart. Het programma DCE is per 1 januari 2022 beëindigd, maar er zijn nog voldoende mogelijkheden om je te ondersteunen bij digitalisering!

Om de geboekte successen te vieren, organiseren provincie Zuid-Holland, Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland en Erfgoedhuis Zuid-Holland deze Netwerkmiddag. Hierbij zullen collega’s uit het erfgoedveld presenteren hoe zij gebruik hebben gemaakt van het programma, en waar de kansen en uitdagingen liggen. Ook informeren de partners graag over de mogelijkheden om in 2022 aan de slag te gaan met digitalisering van je collectie. Ten slotte is er tijdens de afsluitende netwerkborrel volop ruimte om andere erfgoedorganisaties te ontmoeten, om ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren.

Gerelateerde evenementen