NDE-vragenuur: Termennetwerk

  • Donderdag 1 april 2021

  • Online

  • 11.00-12.00 uur


J

e hebt er ongetwijfeld van gehoord – het Termennetwerk. Dit is een nieuwe dienst die in het Netwerk Digitaal Erfgoed ontwikkeld wordt. Collectiebeheerders kunnen hiermee zoeken naar termen in terminologiebronnen. Wil je hiermee aan de slag gaan? Projectleider Sjors de Valk beantwoordt al je vragen.


Termennetwerk

Met termen kun je je erfgoed beter vindbaar maken. Dat geldt voor het erfgoed in jouw collectie, maar ook voor dat van collega-instellingen: hoe meer instellingen gebruikmaken van termen uit dezelfde terminologiebronnen, hoe beter het gezamenlijke erfgoed online gevonden wordt.

Maar welke terminologiebronnen zijn er? En hoe vindt je hierin termen? Het Termennetwerk helpt je daarbij: met deze dienst kun je eenduidig en eenvoudig zoeken in bronnen vanuit je eigen collectiebeheersysteem.

Wil je meer weten over het Termennetwerk? Schuif dan aan op donderdag 1 april. Projectleider Sjors de Valk vertelt en beantwoordt alle vragen!

Elke donderdag NDE-vragenuur

Het online vragenuur van het Netwerk Digitaal Erfgoed is bij uitstek een plek om ervaringen en kennis laagdrempelig te delen. Elke week staat een ander onderwerp rondom digitaal erfgoed centraal. Experts schuiven aan om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Je kunt elke donderdag tussen 11 en 12 uur aanhaken, je bent van harte uitgenodigd. Aanmelden voor het vragenuur hoeft niet, sluit gewoon aan via deze link: zoom.us/j/99332281218.

Gerelateerde evenementen