Museumarchieven: archivering en informatiehuishouding in musea

  • Maandag 16 mei 2022

  • Amsterdam

  • 12.30-17.00 uur


H

Het symposium Museumarchieven wil musea inspireren bij de professionalisering van de eigen informatiehuishouding en archivering. Ook wil het de samenwerking op dit gebied binnen de gehele sector een impuls geven.


Beeld: Pexels via Pixabay

Uit recent onderzoek komt naar voren dat musea zich steeds vaker bewust zijn van het belang van museum brede archivering. Toch vertaalt dit besef zich nog onvoldoende naar beleid en beperken informatieplannen zich hoofdzakelijk tot het beheren en ontsluiten van de collectie. Er is, zo blijkt uit het onderzoek, behoefte aan capaciteit, kennis, handreikingen en instrumenten. Sinds de verzelfstandiging van rijksmusea in de jaren ’90 zijn de meeste musea niet meer gehouden aan de Archiefwet, maar een vervangend kader met bijbehorende beheersinstrumenten is nooit opgesteld.

Op dit symposium zal onder anderen Roosmarijn Ubink, archivaris en directeur van het RHCVV (Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen) de resultaten presenteren van haar onderzoek naar museumarchieven en de ontwikkelingen binnen de Taskforce Museumarchieven. Zij zal ook ingaan op de vraag wat een museumarchief eigenlijk is, aandacht besteden aan de verschillende functies van een archief, de diversiteit aan deelarchieven in musea en best practices en actuele thema’s en uitdagingen zoals de openbaarheid van informatie en digitalisering van de informatiehuishouding in musea.

Gerelateerde evenementen

Deel je beeld: nu aan de slag met IIIF

Na het succesvolle event ‘Deel je beeld: Wat kan je met IIIF’ presenteren we een inspirerend webinar. Hierin hoor je hoe het International Image Interoperability…

Webinar

Maandag 24 juni 2024

Online

15.00. -16.00 uur

    Implementatie