Leren van en leren over participatie

  • Dinsdag 18 april 2023

  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort

  • 15.00-17.15 uur


H

et programma Faro van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) stimuleert de uitwisseling van kennis over en ervaring met participatie in erfgoed. Tijdens deze interactieve bijeenkomst worden twee kanten van dit onderwerp belicht.


Foto: Museum Rotterdam

Aan bod komen:

  • Leren over participatie: Pieter Wagenaar & Jeroen Rodenberg presenteren inzichten uit de recent verschenen bundel Calling on the community: bestuurskundige perspectieven op erfgoedparticipatie;
  • Leren van participatie: Met elkaar en Jouke van der Werf (Faro-verbinder en Gemeente Zaanstad), Vivian van Saaze (co-editor van de bundel Participatory Practices in Art and Cultural Heritage. Learning from and through Collaboration) gaan in gesprek over lessen uit praktijkervaringen met participatie in erfgoed.

Programma

15.00-15.15 uur Welkom door Machteld Linssen en inleiding door Wim Burggraaff

15.15-15.45 uur Presentatie: Vormen van interactive governance in de erfgoedsector, door Pieter Wagenaar & Jeroen Rodenberg (Vrije Universiteit Amsterdam)

15.45-16.00 uur Pauze

16.00-16.45 uur Workshop: Aan de slag met participatie

16.45- 17.15 uur Panelgesprek: Reflectie op hoe we (kunnen) leren van participatie in de praktijk, met Vivian van Saaze (RCE/ Universiteit Maastricht), Jouke van der Werf (gemeente Zaanstad), Wim Burggraaff (RCE), Pieter Wagenaar en Jeroen Rodenberg (Vrije Universiteit Amsterdam)

Er is plaats voor circa 20 deelnemers. Je kunt je aanmelden bij w.burggraaff@cultureelerfgoed.nl.

Gerelateerde evenementen