Faro II – online netwerkbijeenkomst

  • 22 en 24 maart 2023

  • Online

  • 14.00 - 15.30 uur


D

e RCE gaat, in opdracht van het ministerie van OCW, invulling geven aan de Uitvoeringsagenda Faro Deel II, samen met het brede erfgoedveld van erfgoedinstellingen, overheden, opleidingen, vrijwilligers, erfgoedgemeenschappen e.a. Heb je ideeën voor initiatieven? Zet ze op het prikbord en doe mee aan een van de online netwerkbijeenkomsten op 22 of 24 maart.


Na de afronding van Uitvoeringsagenda Faro Deel I in december 2022 is het nu tijd voor Deel II.

In deze digitale netwerkbijeenkomst deelt RCE en OCW de laatste stand van zaken over de belangrijkste Faro-opgaven van de komende jaren en de Uitvoeringsagenda Deel II. Hoe ziet de doorstart eruit, hoe krijgt de organisatie vorm, hoe kunnen we de Faro-middelen op een goede manier besteden en nieuwe ideeën vervlechten, etc.

Doe mee met de brainstorm

Na de toelichting is er ruim gelegenheid om te brainstormen over mogelijke initiatieven en al concretere plannen met elkaar te delen. Want dat is Faro: we doen het samen en in alle openheid.

Zet je initiatieven op het prikbord

Op het Faro-platform is een ‘prikbord‘ ingericht waarop Faro-initiatieven alvast te delen zijn. Dit prikbord krijgt een centrale plek in de vervolgfase. Hier komen alle initiatieven te staan en kan onderling feedback worden gegeven. Ook deze werkwijze lichten we tijdens de netwerkbijeenkomst toe.

Aanmelden

Er zijn 2 data waarom je mee kunt doen aan de online bijeenkomst: op 22 of 24 maart, va

Gerelateerde evenementen