FAIRsFAIR Roadshow: The Netherlands

  • Dinsdag 2 maart 2021

  • Online

  • 11-13 uur


D

e FAIRsFAIR Roadshow brengt op 2 maart een bezoek aan Nederland. In samenwerking met het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) en FAIRsFAIR’ coördinator DANS vindt een uitgebreid programma plaats.


FAIRsFAIR – Fostering Fair Data Practices in Europe – heeft als doel oplossingen te bieden voor het gebruik van de FAIR-dataprincipes gedurende de levenscyclus van onderzoeksdata. FAIR-data zijn data die voldoen aan de principes van vindbaarheid, toegankelijkheid, interoperabiliteit en herbruikbaarheid.

Tijdens de roadshow geeft LCRDM een update van zijn tool die FAIR-data voor organisaties mogelijk maakt. Ook worden vanuit FAIRsFAIR tools gedemonstreerd om iedereen bewust te maken van FAIR-data, wordt aandacht besteed aan het beoordelen van onderzoeksdatasets op FAIR-data en wordt de rol van FAIR-data in software belicht. Verder komen de belangrijkste FAIRsFAIR-resultaten voor onderzoekers, financiers en uitgevers aan bod.

FAIRsFAIR nodigt data-ondersteunend personeel, onderzoekers en databeleidsmakers van harte uit om aan te sluiten. Ook vraagt zij elke datasteward om een onderzoeker uit te nodigen, en vice-versa.

De Roadshow is in het Engels.

Gerelateerde evenementen