Collecties en Connecties

  • Maandag 13 juni 2022

  • RCE, Amersfoort

  • 9.00-17.30 uur


S

ave the date voor een inspirerende dag vol ontmoetingen, kennisuitwisseling en updates. Een gevarieerd programma om elkaar weer te zien en bij te praten over actuele collectie-vraagstukken. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert deze dag vol workshops, case studies en presentaties met de Museumvereniging en andere erfgoedpartners.


Een greep uit de thema’s: behoud en beheer (veiligheidszorg, depots, collectieplan, collectieregistratie), afstoten en verwerven (case studies, herziening LAMO, collectiewaardering, ethiek), bruiklenen (bruiklenen uit de Rijkscollectie RCE, bruikleenverkeer), beladen erfgoed (cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog, restitutie, slavernijverleden en koloniaal erfgoed in de collectie, herkomstonderzoek) en digitaal erfgoed.

Gerelateerde evenementen