Afronding pilot Pica-programma Verbonden Erfgoed van bibliotheken

  • Donderdag 15 juni 2023

  • Rozet, Arnhem

  • 14.30 -18.00 uur


M

Medio 2022 is de pilot voor het programma Verbonden Digitaal Erfgoed van de Stichting Pica van start gegaan. Het doel van deze pilot was om kennis en ervaring op te doen in het verbinden van digitale erfgoedcollecties van bibliotheken. Inmiddels zijn de 9 pilotprojecten afgerond en op donderdag 15 juni delen de projectteams hun resultaten en geleerde lessen in Rozet in Arnhem. Deze geleerde lessen gaan mee bij het inrichten van de structurele programmalijn van Stichting Pica.


Afbeelding: Stichting Pica

Kom op donderdagmiddag 15 juni kijken en luisteren naar resultaten en de geleerde lessen van de 9 projecten. Stichting Pica gebruikt de ervaringen uit de pilotprojecten voor de inrichting van een structurele programmalijn Verbonden Digitaal Erfgoed. Tijdens de middag hoor je ook meer over het vervolg van deze Pica-programmalijn en kun je in gesprek over de mogelijkheden op jouw collectie te verbinden met andere collecties.

Programma

14.30 – 15.00 uur inloop
15.00 – 17.00 uur presentaties en gesprek
17.00 – 18.00 uur afsluitend drankje

Aan de pilot werken mee: Tresoar, Athenaeumbibliotheek, Rozet Arnhem, ZB Bibliotheek van Zeeland, Universitaire Bibliotheken Leiden, TU Delft Library, Maastricht University Library, Centre Céramique Maastricht, Literatuurmuseum, Vredespaleis , KB nationale bibliotheek.

Gerelateerde evenementen

Kick-off Datawerkplaats Fryslân

Loop je er soms tegen aan dat je collectie-registratiesysteem tikfouten bevat, ontbrekende data of verouderde gegevens heeft? Stichting Erfgoed & Publiek heeft sinds kort een…

Event

Woensdag 19 juni 2024

Museum Heerenveen

13.00 -16.00 uur

    Implementatie