Zo stoomt Athenaeumbibliotheek haar collectie klaar voor linked open data

15 maart 2023


T

Tien bibliotheken doen mee aan een pilot voor de programmalijn ‘Verbonden digitaal erfgoed van bibliotheken’ van Stichting Pica. Ze stellen hun digitaal erfgoed beschikbaar volgens de principes van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Een van deze bibliotheken is de Athenaeumbibliotheek, die momenteel bezig is met het bewerken van haar metadata. Hierdoor zal deze straks beschikbaar worden gesteld als linked open data.


Hoe kan een kleine organisatie zoals de Athenaeumbibliotheek aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen en haar collectie klaarstomen voor linked open data? ‘Door deel te nemen aan de pilot “Verbonden digitaal erfgoed van bibliotheken” van Stichting Pica kan de Athenaeumbibliotheek haar gedigitaliseerde collectie handschriften, oude drukken en een aantal moderne (na 180) bijzondere drukken voorbereiden op linked open data,’ vertelt Lotte Savelsberg. Ze werkt als catalogiseerder en metadataspecialist, en begeleidt vanuit de Athenaeumbibliotheek dit project.

Memorix Maior verbonden met Termennetwerk

‘Enno Meijers en Bob Coret dachten vanuit het NDE mee wat we met onze digitale collectie en het collectiebeheersysteem Memorix Maior konden doen,’ zegt Lotte. ‘Daaruit kwam een opdrachtformulering voor softwareleverancier Picturae om extra functionaliteiten toe te voegen zodat we meer metadata in ons collectiebeheersysteem kunnen opnemen. Denk bijvoorbeeld aan metadata over vervaardiger en plaats van vervaardiging.’

Lotte noemt het goed nieuws dat het veld ‘drukker’ nu gekoppeld kan worden aan de Drukkersthesaurus van de Short-Title Catalogue Netherlands (STCN). Ook is er een koppeling gemaakt met de Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen. ‘Dit betekent dat zodra de optie voor linked open data beschikbaar is in Memorix Maior, de velden meteen kunnen worden omgezet naar linked open data.

eCodicesNL

De Athenaeumbibliotheek werkt ook mee aan het eCodicesNL-project van het Huygens Instituut. Dit wordt een portaal waar onderzoekers en een breed publiek middeleeuwse handschriften uit verschillende Nederlandse collecties naast elkaar kunnen zien. In het kader van dit project zijn nu alle middeleeuwse handschriften van de Athenaeumbibliotheek gedigitaliseerd.

‘Voor eCodicesNL worden de metadata van onze handenschriftencollectie uit de Medieval Manuscripts in Dutch Collections (MMDC) gebruikt. Omdat ons eigen collectiebeheersysteem niet zoveel metadata toeliet, was de MMDC veel uitgebreider. Nu hebben we onze collectiemetadata in onze catalogus en ons collectiebeheersysteem zoveel mogelijk gelijkgetrokken met die in eCodicesNL.’

Memorix Maior uitgebreid met IIIF

Vanuit de pilot voor de programmalijn ‘Verbonden digitaal erfgoed van bibliotheken’ werkt Picturae aan nog een andere uitbreiding van het collectiebeheersysteem, namelijk het International Image Interoperability Framework (IIIF). Dit is een standaard voor het delen van beeldmateriaal. ‘Deze keuze is ingegeven door onze deelname aan het eCodicesNL-project. Door IIIF toe te passen kunnen beelden uit verschillende bronnen in één presentatieomgeving worden weergegeven. Je kunt zo virtuele collecties maken,’ legt Lotte uit. De IIF-functionaliteit komt te zijner tijd beschikbaar voor alle gebruikers van Memorix Maior.

‘Kortom, we zijn onze collectie aan het voorbereiden om met nieuwe digitale mogelijkheden onze Bijzondere collecties straks voor iedereen toegankelijk te maken. Het is mooi om daarbij gebruik te kunnen maken van de ervaring en technische expertise van grote organisaties zoals de Koninklijke Bibliotheek en het Huygens Instituut – KNAW.’

Op de hoogte blijven?

Gerelateerd nieuws