CoreTrustSeal voor Regionaal Archief Zutphen

14 april 2020


H

Het CoreTrustSeal (CTS) is een internationaal kwaliteitszegel voor betrouwbare informatiebewaarplaatsen, zoals e-depots. Vier regionale archieven werken sinds 2018 samen aan een certificering van hun digitale archieven. Het Regionaal Archief Zutphen heeft op 24 maart als eerste het CTS-certificaat toegewezen gekregen.


Betrouwbaar digitaal archief

Doel van het Regionaal Archief Zutphen (RAZ) is de realisatie van een betrouwbaar digitaal archief voor de aangesloten overheidsorganisaties en het publiek. Met een certificaat kan het archief de betrouwbaarheid van het digitale archief objectief aantonen.

Samenwerken en kennisdelen

Het RAZ vormde in 2018 samen met het West-Brabants Archief, het Regionaal Archief Tilburg en het Regionaal Archief Alkmaar een werkgroep om te onderzoeken wat er nodig is om de CTS aan te vragen.

De werkgroep heeft tijdens het traject goed gebruikgemaakt van de producten en kennisdeling van het Netwerk Digitaal Erfgoed via wegwijzers en cursussen. De Wegwijzer Certificering
biedt relevante informatie en adviseert een zelftoetsing met behulp van het Scoremodel alvorens het formele certificeringstraject in te gaan. De Wegwijzer Duurzaamheidsbeleid helpt je bij het opstellen van duurzaamheidsbeleid en de daarmee ondersteunende documentatie voor de aanvraag. Daarnaast heeft de cursus Leren Preserveren veel bijgedragen aan kennis en kunde om een e-depot en certificering te realiseren. Vanuit het Nationaal Archief schoof Remco van Veenendaal een paar keer bij de werkgroep aan voor advies.

Meer informatie

Lees de blog van Niels Komen (RAZ) op kia.pleio.nl met alle stappen die het RAZ heeft genomen om de certificering te krijgen en een link naar de complete CTS-aanvraag.

Meer over het CoreTrustSeal vind je op www.coretrustseal.org.

Op de hoogte blijven?