Kennispartners en ondersteuning

Steeds meer organisaties zijn betrokken bij de uitvoering van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Ze leveren een waardevolle bijdrage aan de digitale transformatie en de vergroting van het publieksbereik, zowel aan de kennisontwikkeling als de praktische ondersteuning in het Netwerk Digitaal Erfgoed.

DEN Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie

De opkomst van de digitale transformatie in de maatschappij roept voor culturele organisaties nieuwe vragen op, maar biedt ook nieuwe kansen. De kerntaak van DEN is de cultuursector ondersteunen om de kansen en mogelijkheden van de digitale transformatie te benutten en daarmee haar maatschappelijke relevantie en toekomstbestendigheid te vergroten.

Kennisnetwerk Informatie en Archief

Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) is de ontmoetingsplaats voor vakgenoten en geïnteresseerden in de wereld van informatie, archief en erfgoed. Met KIA slaan de informatie- en archiefsector de handen ineen. Op de interactieve kennisplatforms komen uiteenlopende thema’s aan bod. Je kunt vragen stellen, meedoen aan discussies, de ArchiefWiki of de agenda raadplegen, vacatures bekijken en nog veel meer. Kia.pleio.nl maakt deel uit van Pleio, het samenwerkingsplatform voor de publieke zaak.

Provinciale ondersteuning via OPEN

Ook provinciale en lokale overheidslagen zijn betrokken bij de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. De samenwerking in het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland (OPEN) krijgt vorm in het netwerk van digitaal-erfgoed-coaches van OPEN. In samenwerking met OPEN wordt de Nationale Strategie en het Netwerk onder de aandacht gebracht bij het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Vanuit OPEN worden instellingen op provinciaal en lokaal niveau gestimuleerd hun digitaal informatiebeleid uit te werken in lijn met de Nationale Strategie. Ook kunnen pilots en deskundigheidsbevordering op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau ondersteund worden.

Landelijk Contact van Museumconsulenten

Het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) is het interprovinciale samenwerkingsverband van museumadviseurs in Nederland. De advisering en ondersteuning van musea en aanverwante erfgoedorganisaties richt zich vooral op kwaliteitsverbetering, deskundigheidsbevordering en vergroting van publieksbereik. Om dit werk te kunnen uitvoeren, komen de adviseurs regelmatig bijeen om kennis te delen, te netwerken en, indien mogelijk, nieuwe projecten te ontwikkelen. LCM onderhoudt nauwe contacten met OPEN.

Digitaal-erfgoed-coaches

Elke provincie heeft sinds 2019 een digitaal-erfgoed-coach waar erfgoedinstellingen terecht kunnen met hun vragen over het duurzaam toegankelijk maken van digitaal erfgoed. De coaches zijn via OPEN aangesteld bij de provinciale steunpunten voor erfgoed en zijn toegankelijk voor medewerkers uit alle sectoren.

Informatienetwerken bieden ook kennis en ondersteuning

De vele thematische, regionale en sectorale informatienetwerken hebben een belangrijke rol in het verbinden en in samenhang tonen van collecties. Informatienetwerken betrekken communities rondom diverse erfgoedcollecties, regio’s en/of thema’s. Zij leveren door hun activiteiten een waardevolle bijdrage aan maatschappelijke debatten, faciliteren onderzoek en vormen een bron van inspiratie voor de creatieve industrie. De partners in het Netwerk Digitaal Erfgoed ondersteunen deze informatienetwerken zodat zij zich zoveel mogelijk kunnen richten op hun kerntaak van het samenbrengen en duiden van erfgoedinformatie. Voorbeelden van informatienetwerken en portals zijn Netwerk Oorlogsbronnen, Van Gogh Worldwide, Modemuze, Zuiderzeecollectie en Brabants Erfgoed. Zij werken zo veel mogelijk volgens de uitgangspunten van het Netwerk Digitaal Erfgoed: de DERA en de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.

Meer over informatienetwerken

Heb je een vraag?

Neem contact op met netwerkmanager Wilbert Helmus