Informatienetwerken


H

et Nederlandse erfgoedlandschap kent een grote hoeveelheid portalen of platforms die verschillende dwarsdoorsnedes van erfgoedcollecties verzamelen en presenteren. De op deze manieren verbonden erfgoedinformatie is van enorme waarde voor burgerparticipanten, onderzoekers, docenten, journalisten en andere geïnteresseerden. De vele thematische, regionale en sectorale informatienetwerken hebben een belangrijke rol in het verbinden en in samenhang tonen van collecties.


Zonder de informatienetwerken zouden we nog steeds een versplinterd informatielandschap hebben waarin de gebruiker zelf de verbindingen moet leggen tussen verschillende datapunten. In samenhang bijeen gebracht wordt data informatie en informatie kennis die van maatschappelijke waarde is. Hoe kunnen erfgoedorganisaties hun informatie koppelen in een netwerk? Verschillende informatienetwerken en portals werken aan deze uitdagingen volgens de uitgangspunten van de DERA en de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Hieronder volgt een selectie van aansprekende voorbeelden.

Netwerk Oorlogsbronnen

Zo bouwt het Netwerk Oorlogsbronnen aan een verbeterde digitale toegang tot de Nederlandse collectie over de Tweede Wereldoorlog. De doelstelling van het Netwerk Oorlogsbronnen is om de gezamenlijke collectiedata van de circa 400 instellingen met collecties over de Tweede Wereldoorlog beter bruikbaar en vindbaar te maken. Centraal hierbij staat de ontwikkeling van een aantal digitale basisdiensten die de instellingen beter in staat stellen hun publiek te bedienen. Via Oorlogsbronnen.nl en Oorlogslevens.nl worden digitale bronnen, bronbeschrijvingen en collecties met innovatieve technieken aan elkaar verbonden op informatie over personen, plaatsen, onderwerpen en gebeurtenissen.

Van Gogh World Wide

Van Gogh Worldwide is een digitaal platform voor alle wetenschappelijke kennis en informatie over het werk van Vincent van Gogh (1853-1890). Het is een gemeenschappelijk initiatief van drie founding partners: het Kröller-Müller Museum, het Van Gogh Museum en het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Van Gogh Worldwide voldoet aan de principes en uitgangspunten van het Netwerk Digitaal Erfgoed en Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur.

Modemuze

Musea met modecollecties hebben elkaar gevonden in het samenwerkingsverband Modemuze,
waarbij ook Vlaamse modecollecties in opgenomen worden. In Modemuze wordt de specialistische kennis over mode onder meer gebruikt voor de aanvulling van de Art and Architecture Thesaurus.

Zuiderzeecollectie

Zuiderzeecollectie.nl is een initiatief van het Netwerk Zuiderzeecollectie; een samenwerkingsverband van 24 instellingen rond het IJsselmeer. Op Zuiderzeecollectie.nl werkt een aantal van deze instellingen aan de presentatie van een gezamenlijke collectie. De objecten zijn verrijkt met informatie uit externe bronnen zoals de cultuurhistorische thesaurus voor termen en doorkoppelingen naar artikelen op Wikipedia, RKD artists voor kunstenaarsinformatie en geonames voor locatie-informatie. Daarnaast worden full-text bronnen aangeboden in de vorm van hyperlinks en PDF-documenten.

Brabants erfgoed

Erfgoed Brabant werkt samen met Brabantse erfgoedinstellingen aan het thema ‘Brabants erfgoed‘,
het zet daarvoor onder meer de aggregatie-infrastructuur Brabant Cloud in. Erfgoed Brabant ondersteunt het professioneel collectiebeheer in de kleine(re) erfgoedinstellingen, zoals heemkundekringen en oudheidkamers, onder meer door cursussen, risicoanalyses en via het digitaal platform Thuis
in Brabant

 

Bekijk ook deze activiteiten