Universiteit Maastricht schaart zich achter NDE-manifest

14 juni 2021


D

e Universiteit Maastricht heeft de ambitie om haar digitaal erfgoed beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar te maken. Met een Wikimedian-in-residence, deelname aan de LimburgCollectie / Linked Open Limburg én de ondertekening van het manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed zet de Universiteit Maastricht haar ambities kracht bij.


Wikimedian-in-residence

Sinds 9 juni heeft de Universiteitsbibliotheek Maastricht een Wikimedian-in-residence, Daniëlle Jansen. ‘Deze Wikidataspecialist van de Koninklijke Bibliotheek gaat ons tien maanden lang helpen om expertise te ontwikkelen op het gebied van linked open data en het bruikbaar maken van onze collectie-items,’ vertelt Odin Essers, conservator Bijzondere Collecties van de Universiteit Maastricht. Met de opgedane kennis wil de Universiteitsbibliotheek een bijdrage leveren aan de technische infrastructuur van de LimburgCollectie.

Dit is de LimburgCollectie

De LimburgCollectie is de spiegel van de Limburgse samenleving, vastgelegd in collecties van musea, archieven, bibliotheken en verenigingen. Het is een rijke, veelomvattende verzameling van allerlei soorten publicaties, kunstwerken en artefacten in of over Limburg en objecten die de geschiedenis van Limburg in zich dragen. De samenwerkende organisaties willen de LimburgCollectie behouden voor de toekomst, (digitaal) toegankelijk maken, bekendheid geven en op een aansprekende manier laten beleven door een zo breed mogelijk publiek.

Linked Open Limburg

De basis van de LimburgCollectie wordt Linked Open Limburg (LOL), zeg maar een technische infrastructuur op basis van linked open data en gefundeerd op de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA). Met die infrastructuur kan de Universiteit Maastricht haar collectiedata straks gelinkt, open en verrijkt aanbieden, om zo nieuwe manieren van publicatie, onderzoek en gebruik mogelijk te maken.

Webinar

Wie meer wil weten over de ambities van de Universiteit Maastricht sluit op 16 juni aan bij het webinar Digitaal Erfgoed @UM | zichtbaar, bruikbaar, houdbaar. Odin: ‘Met projectpresentaties laten we zien wat er al dit gebied gebeurt binnen de universiteit, en in een paneldiscussie gaan we in gesprek over de toekomstplannen en vervolgstappen. Zo willen we de Limburgse deelnemers betrekken en oproepen om mee te doen en de andere deelnemers inspireren dat we als eerste provincie in Nederland een concrete vertaling van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed op regionaal niveau maken.’

De kers op de taart is de ondertekening van het manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed. ‘Dit gebeurt tijdens het webinar door Nick Bos, vicevoorzitter van het College van Bestuur,’ zegt Odin. ‘Zo nemen we als Universiteit Maastricht duidelijk positie en spreken we onze ambitie uit.’

Kijk dit event en de feestelijke ondertekening terug

De opnames van het event Digitaal Erfgoed @UM op 16 juni 2021 zijn te bekijken op library.maastrichtuniversity.nl.

Nick Bos, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht, tekent het NDE-manifest. Foto: Joey Roberts Photography

Gerelateerd nieuws