Limburg vol aan de slag met Nationale Strategie

2 juni 2021


A

Als eerste provincie in Nederland maakt Limburg een concrete vertaling van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed op regionaal niveau. Erfgoedinstellingen en de Provincie Limburg gaan de ontwikkelde projecten stapsgewijs samen uitvoeren. De aanzet hiertoe vormen drie Kaderbrieven, opgesteld door de adviescommissie Limburgs Digitaal Erfgoed. Ze bieden inspiratie voor andere provincies.


Portret van een mijnwerker, 1988. Foto: Regionaal Historisch Centrum Limburg, CC-BY SA

Het begin

In 2019 is de adviescommissie Limburgs Digitaal Erfgoed gestart met twee zogenaamde Kaderbrieven. In deze brieven beschreef zij vier algemene principes en negen aanbevelingen voor een nieuwe, duurzame aanpak om cultureel erfgoed te digitaliseren. Ze waren bestemd voor zowel de erfgoedinstellingen als de Provincie Limburg en lokale overheden. De principes en aanbevelingen vormen nu een gezamenlijk fundament om Limburgs digitaal erfgoed duurzaam toegankelijk en zichtbaar te maken.

Werken aan LOL

Vervolgens is het LimburgCollectie-programma van start gegaan. Dit wordt de spiegel van de Limburgse samenleving, vastgelegd in collecties van musea, archieven, bibliotheken, depots, verenigingen en particulieren. Aan de basis hiervan staat LOL, Linked Open Limburg. Alle provinciaal gefinancierde digitaliseringsprojecten dragen bij aan duurzaam toegankelijke bronnen en metadata in een Linked Open Limburg (LOL) Data Platform. Voor de uitwerking van dit platform werkt de kerngroep LimburgCollectie samen met experts en softwareleveranciers in het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

Cultuurproducerende instellingen, erfgoedpartijen en vele andere partners voeren samen in het netwerk de Nationale Strategie uit in opdracht van het ministerie van OCW. Ze ontwikkelen een landelijk, sectoroverstijgend netwerk van faciliteiten en ondersteuning om digitaal erfgoed naar de gebruikers te brengen.

Lees de Nationale Strategie

Learning by doing

De Limburgse aanpak is die van ‘learning by doing’. Hiervoor gebruikt het programma een mix van al langer lopende projecten, zoals DeMijnen.nl, Drapo of Oorlogsbronnen Limburg, en nieuwe initiatieven waarin linked data een belangrijke rol kunnen spelen (Levend Verleden van de Maas en de Canon van Limburg). Steeds wordt aansluiting gezocht bij linked open data-projecten in het land om van elkaar te leren.

Vier aanbevelingen

Onderdeel van de ‘learning by doing’-aanpak vormt het toepassen van vier aanbevelingen uit de derde en meest recente Kaderbrief:

  1. de landelijke overheid zet in op digitaal erfgoed; Provincie Limburg haak aan!
  2. bouw het provinciaal netwerk van knooppunten uit;
  3. verstevig het fundament met Linked Open Limburg;
  4. maak gebruik van gemeenschappelijke tools, zoals ontwikkeld in het Netwerk Digitaal erfgoed.

De Kaderbrieven kunnen een inspiratiebron zijn voor andere provincies, waarbij de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed en de netwerkaanpak vertaald worden naar de situatie in de eigen provincie.

Op de hoogte blijven?