Termennetwerk uitgebreid met het Archeologisch Basisregister

20 maart 2020


C

Collectiebeheerders kunnen nu via het Termennetwerk zoeken naar archeologische begrippen. Het Archeologisch Basisregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is aangesloten op deze nieuwe dienst van het Netwerk Digitaal Erfgoed.


Bron voor archeologische begrippen

Het Archeologisch Basisregister (ABR) is een terminologiebron van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het ABR bevat termen die archeologische onderzoeken, vondsten en sporen beschrijven en is rechtstreeks te raadplegen via thesaurus.cultureelerfgoed.nl. De begrippen worden onder meer gebruikt bij de registratie van onderzoeks- en vondstmeldingen in het archeologische informatiesysteem (archis) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Door de uitbreiding met het ABR kunnen collectiebeheerders nu via het Termennetwerk zoeken naar archeologische begrippen. Zo levert de zoekvraag ‘brons‘ de begrippen ‘Bronstijd’ en ‘gebronsd aardewerk’ op en de zoekvraag ‘oker‘ de begrippen ‘moker’, ‘kokerbijl’ en ‘tandenstoker’. De termen uit het ABR kunnen ook van pas komen bij collectiebeschrijvingen van andere instellingen.

Zoeken in terminologiebronnen

Het Termennetwerk is een nieuwe dienst die in het Netwerk Digitaal Erfgoed ontwikkeld wordt. Het Termennetwerk zoekt, via de collectiebeheersystemen, real time naar termen in terminologiebronnen, zoals thesauri en referentielijsten. Hiermee wordt het voor collectiebeheerders gemakkelijker om hun erfgoed met termen te beschrijven. En voor gebruikers wordt het eenvoudiger om informatie over dit erfgoed te vinden.

Het Termennetwerk is op dit moment een prototype dat gaandeweg wordt uitgewerkt. Om de werking van het Termennetwerk te laten zien, is er een demonstrator gemaakt.

Meer informatie

Lees meer over het Termennetwerk. Of zoek meteen termen op het Termennetwerk.

Op de hoogte blijven?