Oproep: Datagedreven ervaringen gezocht voor CLARIAH & NDE Annual Conference

1 november 2022


O

Op 24 november organiseren CLARIAH en Netwerk Digitaal Erfgoed gezamenlijk hun jaarlijkse congres in Muntgebouw Utrecht. Het thema van deze editie is ‘Heritage meets Digital Humanities’. Heb je vanuit je erfgoedorganisatie ervaring met datagedreven onderzoek? Presenteer dan je project of onderzoek als poster.


Foto: ThisIsEngineering via pexels

Op deze dag draait het om de kruisbestuiving tussen erfgoed en onderzoek. Waar liggen kansen voor het gebruik van nieuwe technologieën zoals AI en hoe kan de CLARIAH digital humanities infrastructuur hierbij helpen? In postersessies zie je voorbeelden van gebruik ervan door onderzoekers en andere professionals uit het erfgoedveld. Verder bestaat het congres uit lezingen, debatten, interactieve presentaties en workshops.

Hoe kun je meedoen

Heb je vanuit je erfgoedinstelling ervaring met datagedreven onderzoek? Bijvoorbeeld met het combineren van datasets, waarbij de uitkomsten zijn gebruikt voor presentaties of digitale diensten voor het publiek? Of heb je binnen je organisatie een pilotproject gedaan dat uitdagende en/of innovatieve uitkomsten heeft opgeleverd? Presenteer dan je project of onderzoek als een poster.

Waarom een posterpresentatie

  • De CLARIAH & NDE Annual Conference is is dé plek in Nederland waar medewerkers, studenten, docenten, en onderzoekers kennis delen rondom innovatief onderzoek, digital humanities en erfgoed.
  • Je deelt je kennis met circa 150 deelnemers.
  • Je zet je eigen organisatie én je werk in de schijnwerpers.

Inschrijven

Meld je poster aan via info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

CLARIAH & NDE Annual Conference 2022

Op deze conferentie staat de 'digitale' verbinding tussen onderzoek en erfgoed centraal. Het programma biedt lezingen, debatten, interactieve presentaties, workshops en postersessies.

Bekijk het programma en meld je aan

Op de hoogte blijven?