Even voorstellen: digitaal-erfgoed-coach Margot de Haan

15 juli 2020


E

Elke provincie heeft sinds 2019 een digitaal-erfgoed-coach bij wie erfgoedinstellingen terecht kunnen met hun vragen over het duurzaam digitaal toegankelijk maken van digitaal erfgoed. Margot de Haan werkt als digitaal-erfgoed-coach voor de provincie Noord-Holland. Een introductie.


Portretfoto van Margot de Haan

Van huis uit is Margot de Haan archeoloog. ‘Ik heb me bij mijn afstuderen vooral beziggehouden met de publiekskant van archeologie. Het is leuk om in het veld te staan en opgravingen te doen, maar nog leuker vind ik de vraag: wat kun je vervolgens doen met het gevonden materiaal? En hoe voorkom je dat al die vondsten en kennis in een stoffig hoekje van een depot terechtkomen? Kortom: hoe kun je die kennis delen?’

Niet verrassend dus dat Margot terechtkwam bij het NMF, een bureau dat zich bezighoudt met erfgoed in het algemeen en archeologie in het bijzonder. Sinds september 2019 werkt zij ook voor twee dagen als digitaal-erfgoed-coach. ‘Archeologie en digitaal erfgoed lijken misschien twee tegenovergestelde werelden. Maar ik denk dat ze juist goed op elkaar aansluiten. Door je collecties te digitaliseren open je een wereld aan nieuwe mogelijkheden om die kennis te delen met je publiek. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor archeologie, maar voor al het erfgoed.’

Zichtbaarheid

De provincie Noord-Holland kent geen netwerk van instellingen op het gebied van erfgoed en cultuur. Margots eerste taak was dan ook het opstellen van een lijst van erfgoedorganisaties en historische verenigingen. ‘Zo’n 450 instellingen heb ik nu geïnventariseerd, maar er zijn er vast nog meer,’ zegt Margot.

Als digitaal-erfgoed-coach werkt ze hard aan haar zichtbaarheid in het veld, want ‘erfgoedprofessionals én -vrijwilligers moeten weten dat ik er voor hen ben’. Daarom houdt ze een keer per week een digitaal spreekuur. Ook post ze sinds kort berichten op Facebook, aangezien hier bijvoorbeeld veel historische verenigingen zijn te vinden. Maar ook via email en de telefoon benadert ze de instellingen.

Subsidieaanvragen

Margot adviseert instellingen bijvoorbeeld met het indienen van subsidieaanvragen. Zo kijkt ze of de gepresenteerde plannen in de aanvraag aansluiten bij de principes van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE): het zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van digitaal erfgoed. Onlangs werkte ze nog mee aan een succesvolle aanvraag van twee musea. ‘Aangezien de plannen goed aansloten bij principes bij NDE, is de aanvraag gehonoreerd!’

Workshops informatiebeleid

Ook helpt Margot musea en verenigingen met het ontwikkelen van informatiebeleid voor hun digitaal erfgoed. ‘Om het beste uit je collectie en het digitaliseringsproces te halen, is het belangrijk dat je een plan hebt.’ In het najaar geeft Margot een paar mini-workshops op dit terrein. Aan de hand van een korte introductie en een casus kijkt Margot samen met een groepje deelnemers naar wat het opstellen van een informatiebeleid allemaal inhoudt. Stay tuned via Twitter en Facebook. Of stuur een mailtje naar m.dehaan@nmferfgoedadvies.nl als je interesse hebt.

Op de hoogte blijven?