Erfgoedsector van start met ‘Erfgoed digitaal voor allemaal’

20 januari 2019


H

et ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) kende onlangs de aangevraagde subsidie toe voor het intensiveringsplan 2019/2020 van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Dit betekent dat de erfgoedsector nu gezamenlijk aan de slag kan met de uitvoering van het programma, getiteld ‘Erfgoed digitaal voor allemaal’.


Tweejarig intensiveringsprogramma

Het Netwerk Digitaal Erfgoed is actief sinds 2015 en rolt nu de mouwen op voor twee bijzondere jaren. Het kabinet maakt in 2019 en 2020 namelijk extra middelen beschikbaar voor de digitale toegankelijkheid van erfgoed, archieven en collecties. Een deel hiervan is bedoeld om de dienstverlening en de inclusiviteit van het Netwerk Digitaal Erfgoed te intensiveren, met als doel dat met name collecties van kleinere instellingen duurzaam digitaal beschikbaar komen. Zo kunnen meer Nederlanders een groter digitaal erfgoedaanbod beleven.

Erfgoed digitaal voor allemaal

Met betrokkenheid van vele partijen uit de erfgoedsector is er in 2018 een programmaplan opgesteld om vorm te geven aan deze ambities. ‘Centraal staat dat we zoveel mogelijk in netwerkverband willen werken, zodat we het erfgoed aan kunnen bieden op een manier die de grenzen tussen afzonderlijke collecties of sectoren overschrijdt. Zo kunnen mensen gemakkelijker gebruik maken van meer digitaal erfgoed, en daar doen we het voor,’ aldus Marens Engelhard, voorzitter van het bestuur van het Netwerk Digitaal Erfgoed en tevens directeur van het Nationaal Archief.

Bevorderen van deskundigheid en aanbieden van generieke voorzieningen staan centraal

Het netwerk kiest daarbij voor een aanpak waarin het bevorderen van deskundigheid van erfgoedprofessionals (via onder andere trainingen en workshops) en het aanbieden van generieke voorzieningen voor zichtbaar, bruikbaar en houdbaar digitaal erfgoed centraal staan. Bij de uitvoering ervan is er ook oog voor innovatieve technieken en samenwerking met de wetenschap. Dit alles gebeurt volgens de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. En van groot belang is dat iedereen welkom is: alle partijen in het erfgoedveld, ongeacht sector, grootte of regio kunnen hun voordeel doen met en bijdragen aan het netwerk.

Gerelateerd nieuws