Eppo van Nispen tot Sevenaer kwartiermaker voor Werkgroep Cultuur AI Coalitie

23 juli 2020


D

e Koninklijke Bibliotheek, het Centrum voor Wiskunde en Informatica, de Universiteit van Amsterdam en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid hebben onlangs het initiatief genomen voor de werkgroep Cultuur binnen de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). Kwartiermaker voor deze nieuwe werkgroep is Beeld en Geluid-directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer. Op 7 september is de online kick-off.


Portretfoto van Eppo van Nispen tot Sevenaer

Eppo van Nispen tot Sevenaer

Aansluiten bij AI-ontwikkelingen cruciaal

Artificial Intelligence (AI) biedt allerlei mogelijkheden voor de cultuursector, waarin erfgoed, media en (podium)kunsten sterk zijn vertegenwoordigd. ‘Denk bijvoorbeeld aan het analyseren van kijkgedrag en het doorzoekbaar maken van grote hoeveelheden erfgoeddata,’ zegt Eppo van Nispen tot Sevenaer op nlaic.com. Ook speelt AI een steeds prominentere rol in het maakproces. ‘Voorbeelden daarvan zijn het ontwikkelen van nieuwe vormen van interactieve storytelling en het automatisch genereren van muziekstukken.’

Kortom, aansluiting bij de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie is voor de cultuursector cruciaal. Zo is dit onderwerp van gesprek in de Adviesgroep NDE Onderzoek. Deze adviesgroep heeft onlangs het project SABIO – the SociAl BIas Observatory geïnitieerd, om bias in collectiebeschrijvingen via kunstmatige intelligentie naar boven te kunnen halen.

Gemeenschappelijke AI-innovatieagenda

Om een gemeenschappelijke AI-innovatieagenda voor de cultuursector op te zetten, zijn vier organisaties de werkgroep Cultuur binnen de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) gestart. Dit zijn de Koninklijke Bibliotheek, het Centrum voor Wiskunde en Informatica, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en de Universiteit van Amsterdam.

Uitgangspunten bij die gemeenschappelijke AI-innovatieagenda zijn de potentie van AI-toepassingen, uiteenlopende gebruikerswensen en ethische en auteursrechtelijke regelgeving. Verder streeft de werkgroep Cultuur naar een evenwichtige afspiegeling van het ‘ecosysteem’ in de cultuursector, waartoe publieke instellingen, kennisinstellingen, bedrijven, MKB, en zzp’ers behoren.

Online kick-off

Op maandag 7 september vindt van 10.30 tot 12.00 uur de online kick-off plaats van de werkgroep Cultuur. Deze kick-off wordt gecoördineerd door Eppo van Nispen tot Sevenaer en is voor iedereen toegankelijk. Aanmelden kan via deze link.

Ben je geïnteresseerd in dit thema? Word deelnemer van de NL AIC. Voor meer informatie over de werkgroep Cultuur kun je deze pagina raadplegen.

Gerelateerd nieuws