DAF Museum en Kleksi ondertekenen NDE-manifest

18 oktober 2023


O

Ook SOFCO, leverancier van het collectie-informatiesysteem KLEKSI, en het DAF Museum scharen zich achter de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Met het ondertekenen van het NDE-manifest geven zij het optimaal zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van digitaal erfgoed in Nederland een extra impuls.


Drie collega's van softwarebedrijf Sofco en leverancier van KLEKSI tonen het ondertekende NDE manifest

‘Erfgoedorganisaties zetten zich in om hun erfgoedinformatie beschikbaar te stellen op een manier die duurzaam, toegankelijk, beheerbaar, onderling verbonden, verrijkt en bruikbaar is. Kortom, informatie die NDE-compatibel is. Met ons collectieregistratiesysteem KLEKSI dragen wij bij aan de verwezenlijking van dit doel,’ vertelt Maurice van Kessel, product designer bij Sofco. ‘Wij onderschrijven de principes van het manifest en de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed en hebben het manifest met overtuiging ondertekend.’

Ad Bakker en Jan Willem Terlunen van DAF museum tonen het ondertekende NDE manifest

DAF Museum

‘Samen met collega-vrijwilligers gaan we het traject in om het collectie-informatiesysteem Atlantis van DEVENTit te implementeren,’ vertellen archiefbeheerders Ad Bakker en Jan Willem Terlunen. ‘Het DAF Museum is al geruime tijd bezig met het digitaliseren van zijn omvangrijke collectie en zet hiermee een nieuwe stap in het ook online uitdragen van het industrieel erfgoed van DAF. Een goede aanleiding om het NDE-manifest te ondertekenen.’

Op de hoogte blijven?

Gerelateerd nieuws