Yes, 3 nieuwe organisaties ondertekenen NDE-manifest

19 september 2023


D

De afgelopen maanden schaarden drie nieuwe erfgoedorganisaties zich achter de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed en zetten hun handtekening onder het NDE-manifest. Daarmee geven zij het optimaal zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van digitaal erfgoed in Nederland een extra impuls.


Op deze foto tonen Edith den Hartigh, voorzitter van Mobiele Collectie Nederland, Lonneke van den Hoonaard, directeur van IHLIA, en Paul Broekhoff, zakelijk directeur van Kunstmuseum Den Haag, het ondertekende NDE-manifest

Van links naar rechts: Edith den Hartigh, voorzitter van Mobiele Collectie Nederland; Paul Broekhoff, zakelijk directeur van Kunstmuseum Den Haag; Lonneke van den Hoonaard, directeur van IHLIA.

Op de foto toont Edith den Hartigh, voorzitter van Mobiele Collectie Nederland, het ondertekende NDE-manifest

Mobiele Collectie Nederland

‘We zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuw Nationaal Register Mobiel Erfgoed,’ vertelt Edith den Hartigh, voorzitter van Mobiele Collectie Nederland. Een van de doelstellingen daarbij is dat het Register door middel van linked open data verbonden wordt met andere registers en met andere relevante informatie op internet. De ondertekening van het manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed is daarbij een logische stap,’ vertelt Edith.

Op de foto toont het team van IHLIA het ondertekende NDE-manifest

IHLIA

Ook IHLIA heeft het NDE-manifest ondertekend. ‘We delen graag lhbtiq+-erfgoed,’ vertelt directeur Lonneke van den Hoonaard. ‘Daarom zoeken we een NDE-compatibel collectiebeheersysteem dat ons daarbij kan helpen. We werken al met onze zelfgebouwde thesaurus, opgenomen in het Termennetwerk, maar er zijn nog tal van mogelijkheden om de collectie van IHLIA nog beter zichtbaar en toegankelijk te maken voor het publiek. De tools die daar tegenwoordig voor beschikbaar zijn willen we graag gaan toepassen. Daarom zijn kennisdeling en ondersteuning vanuit het NDE van groot belang voor ons. Dit zal de digitale transformatie van IHLIA aanzienlijk versnellen en vergemakkelijken.’

Op de foto toont Paul Broekhoff, zakelijk directeur van Kunstmuseum Den Haag, het ondertekende NDE-manifest

Kunstmuseum Den Haag

Tot slot zette Paul Broekhoff, zakelijk directeur van Kunstmuseum Den Haag, zijn handtekening onder het manifest. De aanleiding: het museum omarmt de NDE-compatibiliteit. Hoe gaat dat in z’n werk? ‘Kunstmuseum Den Haag heeft een collectie van ongeveer 166.000 objecten. Al verschillende jaren werken we aan zowel de verbetering van onze collectieregistratie als het digitaliseren van onze collectie,’ vertelt Paul. ‘Zo is het aantal online zichtbare objecten sinds 2019 gegroeid van 8.840 naar nu meer dan 20.000 objecten.’

Ook bereidt het museum zich voor op een overstap naar een nieuw collectieregistratiesysteem. ‘We hebben het afgelopen jaar verschillende systemen vergeleken en zijn uitgekomen op Axiell Collections. We werken al gedeeltelijk volgens de NDE-richtlijnen, maar in het nieuwe systeem zullen we gebruikmaken van het Termennetwerk, afbeeldingen publiceren op basis van IIIF, linked data publiceren, kortom de NDE-compatibiliteit realiseren.’