Scheepvaartmuseum zet zijn handtekening onder NDE-manifest

23 mei 2023


M

Michael Huijser, algemeen directeur van het Scheepvaartmuseum, heeft het manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed ondertekend. Jeroen van der Vliet, hoofd Collecties, vertelt over de aanleiding voor dit besluit. ‘We werken momenteel aan een nieuw initiatief genaamd Netwerk Maritieme Bronnen, dat maritieme collecties verbindt op basis van linked open data.’


Foto van Michael Huijser met het ondertekende NDE-manifest

Michael Huijser, algemeen directeur van het Scheepvaartmuseum, met het ondertekende NDE-manifest

Jeroen van der Vliet: ‘Als Scheepvaartmuseum hebben we het manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed ondertekend als een logische stap in onze digitale transformatie,’ legt Jeroen van der Vliet uit. ‘We hebben al jaren ervaring met digitale initiatieven en begrijpen het belang van samenwerking in het netwerk. We waren mede-oprichter van Maritiem Digitaal en werken momenteel aan een nieuw initiatief genaamd Netwerk Maritieme Bronnen (NMB), dat maritieme collecties verbindt op basis van linked open data.’

Zoek de verschillen

‘Het verschil tussen Maritiem Digitaal en NMB is dat Maritiem Digitaal een samenwerkingsverband is van maritieme musea en erfgoedinstellingen die informatie over hun collectie delen via een centraal punt, de gelijknamige website. NMB daarentegen haalt informatie rechtstreeks op bij de bron en beoogt meer collecties met elkaar te verbinden en meer relevante zoekresultaten te bieden. Dat doen we op basis van linked open data. Het initiatief voor NMB ligt bij het Scheepvaartmuseum, het Maritiem Museum Rotterdam, het Zuiderzeemuseum en het Huijgens Instituut.’

Voorbereidend werk

‘In december 2021 is NMB officieel van start gegaan met voorbereidend werk, waaronder het maken van een demo-website om de meerwaarde van datavisualisaties en linked open data te tonen. Een haalbaarheidsstudie is uitgevoerd en er zijn gesprekken gevoerd met belanghebbenden en experts. Als kwartiermaker zorgt Gerhard de Kok voor de uitwerking van zowel de plannen als de governance-structuur van het toekomstige netwerk.’

Data omzetten in linked data

‘Om de data uit verschillende bronnen beter op elkaar te laten aansluiten, werken de erfgoedorganisaties samen in werkgroepen om hun data om te zetten in linked data. Op die manier kan de informatie straks bij de bron worden opgehaald. Omdat informatie over maritieme geschiedenis en scheepvaart specifiek is, kunnen we maar beperkt gebruikmaken van bestaande terminologiebronnen. Daarom stellen we nu gezamenlijk aanvullende thesauri op.’

Andere uitdagingen

‘Naast deze aspecten zijn er ook andere uitdagingen, zoals auteursrecht en hergebruik van het collectiemateriaal. Bovendien streven we ernaar om het netwerk internationaal bekendheid te geven, omdat er erfgoedinstellingen in het buitenland zijn die waardevol materiaal bezitten. Na de zomer hopen we een nieuwe demo-versie van NMB te presenteren.’

Nog meer plannen

‘We streven ernaar om eind 2024 van 70% van onze collectie een foto te hebben (momenteel is dat de helft) en dit beeldmateriaal ook digitaal te delen. De komende jaren zullen we ons volledige archief van technische scheepsbouwtekeningen scannen en toegankelijk maken. Daarnaast zullen we onze unieke handschriftencollectie ontsluiten. We zijn bezig met het beschrijven van onze objecten en verrijken deze op diverse manieren. Hierbij verliezen we onze publieke functie niet uit het oog. We maken gebruik van technologieën zoals virtual reality, 3D-modellering en datavisualisaties om informatie op andere manieren te presenteren en te delen met ons publiek.’

Op de hoogte blijven?

Gerelateerd nieuws