Chabot Museum en Discovery Museum ondertekenen NDE-manifest

30 januari 2024


O

Ook Chabot Museum en Discovery Museum scharen zich achter de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Met het ondertekenen van het NDE-manifest geven zij het optimaal zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van digitaal erfgoed in Nederland een extra impuls.


Op de foto v.l.n.r.: hoofd communicatie & publiek Chabot Museum Angela Verschelling, directeur-bestuurder Jisca Bijlsma en zakelijk leider René van der Giessen

Op de foto v.l.n.r.: hoofd communicatie & publiek Chabot Museum Angela Verschelling, directeur-bestuurder Jisca Bijlsma en zakelijk leider René van der Giessen

‘We gaan met ons team in 2024 een grote inhaalslag doorvoeren in het registreren en digitaliseren van de sterk gegroeide collectie werken van Chabot, zijn tijdgenoten en hedendaagse geestverwanten,’ vertelt directeur-bestuurder Jisca Bijlsma. Volgend jaar staat een groot deel van de collectie dan ook eindelijk online. Dat maakt de collectie toegankelijk voor publiek en het vergemakkelijkt kennisdeling en collectiemobiliteit.’

‘We hebben voor een nieuw collectiebeheersysteem gekozen (Atlantis/DeventIt). Het voelt als met een schone lei beginnen waarbij we NDE-compatibiliteit gaan realiseren door gebruik te maken van het Termennetwerk, de afbeeldingen publiceren op basis van IIIF en informatie beschikbaar stellen als linked open data. We verheugen ons erop!’

Op de foto v.l.n.r.: zakelijk directeur Discovery Museum Stéphanie Olijve, medewerker digitalisering collectie Vivian van Slooten en coördinator collectie & erfgoed Serge Langeweg

Op de foto v.l.n.r.: zakelijk directeur Discovery Museum Stéphanie Olijve, medewerker digitalisering collectie Vivian van Slooten en coördinator collectie & erfgoed Serge Langeweg

‘In de reguliere werkzaamheden van de afdeling Collectie & Erfgoed is het verrijken en verbinden van data in het collectiemanagementsysteem een belangrijke, constante factor,’ vertelt zakelijk directeur Stéphanie Olijve. ‘Hoe rijker de informatie, hoe beter de collectie zichtbaar kan worden gemaakt. De uitgangspunten van het NDE-manifest zijn een logische stap in onze digitale ambities met betrekking tot het zichtbaar maken van onze collectie voor een zo breed mogelijk publiek.’

Op de hoogte blijven?

Gerelateerd nieuws