Universiteitsbibliotheek Utrecht en Amsterdam Museum ondertekenen NDE-manifest

6 december 2023


O

Ook de Universiteitsbibliotheek Utrecht en Amsterdam Museum scharen zich achter de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Met het ondertekenen van het NDE-manifest geven zij het optimaal zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van digitaal erfgoed in Nederland een extra impuls.


Het team van de Universiteitsbibliotheek Utrecht en collega's van het Netwerk Digitaal Erfgoed met het ondertekende manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed

Universiteitsbibliotheek Utrecht

‘Ons erfgoed online delen met de veelheid aan mogelijke groepen die er iets mee willen doen, is een complexe klus,’ zegt Matthijs van Otegem, directeur van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. ‘Tegelijkertijd is dat een doel dat we met veel collega-instellingen delen. De Universiteitsbibliotheek Utrecht treedt daarom graag toe tot NDE. Leren, delen, samenwerken: met elkaar komen we verder en daar hebben de gebruikers van ons erfgoed dan weer plezier van!’

‘Het bijzondere van NDE is dat het een organisatienetwerk is, een samenwerkingsvorm van meerdere organisaties die willen werken aan een complex vraagstuk, vanuit de overtuiging dat je samen wil werken aan een hoger doel en ook alleen samen verder kunt komen.’

Foto met Judith van Gent, hoofd Collecties van Amsterdam Museum, en algemeen directeur Judikje Kiers die het manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed ondertekent

Amsterdam Museum

Judikje Kiers, algemeen directeur, heeft het manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed ondertekend. Judith van Gent, hoofd Collecties, vertelt over de aanleiding voor dit besluit: ‘Het ondertekenen van het manifest is voor ons een logische stap. Het museum was in 2011 een van de eerste musea die haar collectiedata als linked open data heeft gepubliceerd. Daarna hebben we aan verschillende innovatieve projecten meegewerkt, zoals in het gezamenlijk project van Adamnet, waarin is geëxperimenteerd met linked open data. Een van de resultaten van dit project was de website Adamlink met referentiedatasets die als verbindingspunten tussen collecties kunnen fungeren, zoals een Amsterdams stratenregister. Dit stratenregister wordt de kern van het Amsterdam 750 project van Amsterdam Time Machine.’

‘We gebruiken Adlib Museum voor het collectiebeheer en zoals vele musea zijn we op dit moment bezig met de implementatie van de opvolger van Adlib, Axiell Collections,’ vervolgt Judith. ‘Deze overgang gebruiken we om in het kader van het NDE-programma Versnellen, de gestandaardiseerde termen via het Termennetwerk te koppelen aan onze collectiedata.’

‘Als stadsmuseum van Amsterdam verzamelen we verhalen over de stad. Volgend jaar starten we een project waarin we verhalen over Amsterdamse vrouwen willen verzamelen. Uiteraard willen we bij de opslag van deze verhalen gebruikmaken van het Termennetwerk en ze linken aan onze eigen collectie, maar natuurlijk ook aan andere collecties. We willen in dit project een methode ontwikkelen die we met terugwerkende kracht kunnen inzetten voor onze websites Corona in de stad, het Hart en het Geheugen van Amsterdam, zodat ook de verhalen in deze websites duurzaam ontsloten blijven. Dat wordt een flinke, maar leuke uitdaging!’

Op de hoogte blijven?