WikiconNL 2022

  • Zaterdag 19 november 2022

  • Utrecht

  • ntb


W

ikiconNL is de jaarlijkse conferentie over Wikipedia, Wikimedia, digitaal erfgoed en onderwerpen als auteursrecht en (linked) open data. De conferentie biedt een podium voor open kennis. Het doel? Een wereld waarin iedereen vrijelijk gebruik kan maken van het geheel van alle menselijke kennis. Het thema van dit jaar is: Terug naar de toekomst.


Programma

Het programma is nog in wording en jij kunt hieraan meewerken! Heb je een idee voor een interessante spreker die je graag wilt zien of een workshop, of activiteit die je wilt doen? Of wil je misschien zelf een presentatie geven of een workshop verzorgen? Stuur een mailtje naar Michelle van Lanschot, projectleider Wikimedia.

Voor wie?

WikiconNL richt zich op organisaties en geïnteresseerden die deel uitmaken van de Wikimedia-beweging, haar een goed hart toedragen, of actief zijn op het gebied van open kennis, open cultuur of open data. Hierbij kun je denken aan: Wikimedianen, onderzoekers, Wikimedia-grootgebruikers, medewerkers van archieven, bibliotheken, musea en andere erfgoedinstellingen en geïnteresseerden in open source toepassingen.

Meer weten?

Gerelateerde evenementen