Schrijven van een informatieplan

  • Dinsdag 8 november 2022

  • Gelders Archief, Arnhem

  • 9.30-13.00 uur


T

ijdens deze workshop legt Sies Vonk aan de hand van de Informatieplanner uit hoe je in vijf stappen een informatieplan schrijft. Aan het einde van de workshop heb je een aanzet voor een informatieplan dat je in je eigen organisatie kunt inzetten.


Beeld: Pexels via pixabay

Collectiebeherende instellingen beschikken over steeds meer digitale gegevens: collectie-informatie, een beeldbank, documentatie over bruiklenen, relevant mailverkeer, publicitaire uitingen, enzovoort. Daarmee wordt het belangrijker om goede afspraken te maken over het duurzaam bewaren van deze informatie. Dergelijke afspraken worden vastgelegd in een informatieplan. Voor geregistreerde musea is het hebben van zo’n plan vanaf de herziene Museumnorm 2020 zelfs verplicht.

Sies Vonk legt aan de hand van de Informatieplanner uit hoe je in vijf stappen een Informatieplan schrijft. Aan het einde van de workshop heeft de deelnemer een aanzet voor een Informatieplan voor de eigen erfgoedinstelling.

Voor wie

De workshop is gratis voor leden van de coöperatie Erfgoed Gelderland. Niet-leden betalen voor deelname.