Wikidata en erfgoed

  • Vrijdag 9 april 2021

  • Online

  • 13.00-15.00 uur


T

ijdens deze Hackalod Online presenteren organisaties verschillende voorbeelden op het gebied van erfgoed en Wikidata. Denk bijvoorbeeld aan kunst op straat in Nijmegen en KB-beelden op Wikimedia Commins taggen met Wikidata. Ook is er een introductie op Wikibase, de software achter Wikidata.
Aanmelden voor de HackaLOD Online hoeft niet, sluit aan via het vaste Zoom-kanaal (Meeting ID: 958 1847 7419).


Gerelateerde evenementen