Regeljerechten.nl: is iets auteursrechtvrij of niet?

  • Donderdag 27 mei 2021

  • Online

  • 11.00-12.00 uur


O

p initiatief van NDE werd eind vorig jaar de bètaversie van het auteursrechtbeslismodel regeljerechten.nl opgeleverd. Daarmee kun je de auteursrechtstatus van een object in je collectie bepalen: rust er nog auteursrecht op of niet meer? Annemarie Beunen, auteursrechtjurist van de KB, werkte mee aan regeljerechten.nl en zal deze tool demonstreren aan de hand van voorbeelden.


Freddie Langeler, Het Berenboekje, Hausemann & Hotte, Amsterdam ca. 1948. De auteur (1899-1948) illustreerde dit boekje zelf en het is auteursrechtvrij

De auteursrechttool regeljerechten.nl is ontwikkeld door een samenwerking tussen DEN, het Instituut voor Beeld en Geluid, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het Utrechts Archief, EYE Filmmuseum, Erfgoed Leiden en Omstreken en de KB.

Hoofdregel is dat het auteursrecht duurt tot en met 70 jaar na de dood van de maker. Wanneer er geen rechten meer op een object rusten, zeggen juristen dat het behoort tot het publiek domein. Dat is prettig want je hebt dan geen toestemming van de auteursrechthebbende meer nodig om er bijvoorbeeld reproducties van op internet te zetten. Hoe je de rechten op een werk via regeljerechten.nl kunt achterhalen, komt in dit NDE-vragenuur aan bod.  Je bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten.

Elke donderdag NDE-vragenuur

Het online vragenuur van het Netwerk Digitaal Erfgoed is bij uitstek een plek om ervaringen en kennis laagdrempelig te delen. Elke week staat een ander onderwerp rondom digitaal erfgoed centraal. Experts schuiven aan om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Je kunt elke donderdag tussen 11 en 12 uur aanhaken, je bent van harte uitgenodigd. Aanmelden voor het vragenuur hoeft niet, sluit gewoon aan via deze link: zoom.us/j/99332281218.

 

Gerelateerde evenementen