Publiek Domein Dag 2023

  • Vrijdag 13 januari 2023

  • Koninklijke Bibliotheek, Den Haag en online

  • 12.30 - 17.00 uur


H

Het klinkt zo makkelijk: als iets in het publieke domein valt, kan het beschikbaar gemaakt worden. Het beschikbaar maken is in de werkelijkheid vaak complexer. Op de Publiek Domein Dag krijg je een update over het gebruik van werken in het publiek domein. En er wordt stilgestaan bij de veranderingen in auteursrecht en de benadering ervan. Speciale aandacht gaat in deze editie onder andere uit naar: schrijfster Henriëtte Roland Holst, ontwerper Max Laeuger, het publiek domein internationaal, Gelders erfgoed bij verschillende musea, en de Nederlandse filmproducties van Willy Mullens.


Still uit: Nationale zwemkampioenschappen, Weekjournaal van Polygoon Hollands Nieuws van week 29 uit 1948. Publiek Domein.

Programma

12:30 – 12:45 Inloop
12:45 – 13:00 Welkomstwoord

13:00 – 13:30 Het rijke oeuvre van schrijfster Henriëtte Roland Holst – door Elsbeth Etty

13:30 – 14:00 Ontwerpen van Max Laeuger – door Prosper de Jong (Lakenhal Leiden)
Max Laeuger (1864- 1952) was een Duitse architect, kunstenaar en keramist en een van de oprichters van de Deutsche Werkbund. Hij werkte in de Art Nouveau-stijl. In Nederland is zijn werk te vinden in de collecties van Museum Boijmans van Beuningen, het Kröller-Müller Museum en het Nederlands Tegelmuseum.

14:00 – 14.30 Lightning Talks: Publiek domein internationaal

  • Ariadna Matas, policy advisor bij Europeana, geeft een kort overzicht van de stand van zaken van de implementatie van de auteursrechten richtlijnen van de Europese Commissie.
  • Douglas McCarthy, Collections Engagement Manager bij Europeana, geeft een update van de Open GLAM Survey, een doorlopend onderzoek naar de manier waarop culturele instellingen hun data beschikbaar maken.
  • Brigitte Vezina, Director of Policy, Open Culture, and GLAM bij Creative Commons, presenteert de internationale oproep naar beleidsmakers, de Creative Commons policy guide “Towards better sharing of cultural heritage”.

14.30 – 15.00 Pauze

15:00 – 15:30 collectie Tillema bij NMvW – door Freek Leguit
Hendrik Freerk Tillema was een Nederlandse ondernemer van frisdranken werkzaam in Nederlands-Indië. Op eigen initiatief gaf hij publicaties uit met foto’s van verschillende reizen en ondernam enkele filmexpedities.

15:30 – 15:50 Erfgoed Gelderland – door Dirk Janse (Erfgoed Gelderland)
De provincie Gelderland heeft een tweejarig project gedaan waarbij van alle Gelderse musea en historische verenigingen de vervaardigers zijn uitgezocht. De auteursrechtenstatus van meer dan 34.000 vervaardigers zijn nu voor alle erfgoedinstellingen vrij beschikbaar.

15:50 – 16:10 Natuurfotografie van Richard Tepe – door: Loes van Harrevelt (Fotomuseum)
Richard Tepe was een Nederlands natuurfotograaf die vogels, planten en natuurgebieden vastlegde op grote glasplaten. Rond 1898 fotografeerde hij bij het Naardermeer, het eerste beschermde natuurgebied van Nederland, onder andere lepelaars. Tepe’s foto’s verschenen in vele natuurboeken en -tijdschriften, onder meer in samenwerking met Jac. P. Thijsse.

16:10 – 16:30 Nederlandse filmproducties van Willy Mullens – door Rommy Albers (Eye)
Willy Mullens was een pionier van de Nederlandse cinema. Hij was producent, acteur en bioscoopeigenaar, en zag al gauw de commerciële waarde van film. Naast speelfilms en documentaires maakte hij met zijn productiebedrijf Haghefilm diverse promotiefilmpjes over Nederlandse steden en bedrijven, waarvan kopieën in vele Nederlandse archieven te vinden zijn.

16:30 – 17:00 Paneldiscussie
Het klinkt zo makkelijk: als iets in het publieke domein valt, kan het beschikbaar gemaakt worden. Het beschikbaar maken is in de werkelijkheid vaak complexer. Zo is bronvermelding bij publiek domein materiaal niet meer verplicht, maar het weglaten ervan maakt het voor potentiële hergebruikers moeilijker om het origineel te vinden en wordt door de collectiebeherende instelling vaak als onwenselijk gezien. In deze paneldiscussie gaan we op enkele van deze thema’s in met collega’s uit de erfgoedsector.

17:00 Borrel

Meer informatie en inschrijven

Je kunt deze middag live bijwonen in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag of de presentaties deels online volgen. Kijk voor meer informatie en inschrijven op:

Organisatie

Publiek Domein Dag is een initiatief van de werkgroep Publiek Domein van Vereniging Open Nederland.

Gerelateerde evenementen

Deel je beeld: nu aan de slag met IIIF

Na het succesvolle event ‘Deel je beeld: Wat kan je met IIIF’ presenteren we een inspirerend webinar. Hierin hoor je hoe het International Image Interoperability…

Webinar

Maandag 24 juni 2024

Online

15.00. -16.00 uur

    Implementatie
Data-doe-workshop: Aan de slag met Open Refine

In deze workshop van de Datawerkplaats Utrecht ga je aan de slag met Open Refine, een online tool om bulkaanpassingen te doen in je collectieregistratie.…

Woensdag 6 november 2024

Grote Huis Oostbroek, De Bilt

13.30 - 17.00 uur

    Implementatie