NDE-vragenuur: Preservation Watch

  • Donderdag 8 april 2021

  • Online

  • 11.00-12.00 uur


H

ardware veroudert, oude bestandsformaten blijken niet meer leesbaar te zijn, of gebruikers gaan ineens andere eisen stellen. Hoe kun je als erfgoedinstelling maatregelen treffen? Preservation Watch Coördinator Tamara van Zwol beantwoordt je vragen en heeft er zelf ook een paar voor jou.


Foto van Tamara van Zwol

Terwijl jouw instelling aan de slag gaat met het duurzaam toegankelijk houden van de digitale collecties, zijn er allerlei omstandigheden te noemen die invloed hebben op digitale preservering. Maar hoe ga je al deze invloeden, risico’s, nieuwe technologische ontwikkelingen bijhouden of monitoren? Zodat je op tijd je maatregelen kunt nemen en niet voor nare verrassingen komt te staan?

Preservation Watch

Het is belangrijk dat deze functie een plaats krijgt binnen je organisatie, maar ook binnen het landelijke netwerk, als gezamenlijke voorziening(en). Deze functie noemen we Preservation Watch: het monitoren van interne en externe invloeden en veranderingen die van invloed zijn op de levenscyclus van een digitaal informatieobject. Zodat erfgoedinstellingen actie kunnen ondernemen om de levensduur van hun digitale objecten te garanderen. En duurzame toegankelijkheid werkelijkheid wordt.

Interactief vragenuur

Tamara van Zwol werkt sinds 1 maart voor het NDE als coördinator Preservation Watch bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Met experts uit het land gaat zij aan de slag met het definiëren en vormgeven van de (gezamenlijke) functie van Preservation Watch voor het netwerk. Dan is het belangrijk om te weten waar het netwerk behoefte aan heeft. Het wordt daarmee een interactief vragenuur waarbij Tamara zelf ook vragen stelt aan de deelnemers.

Wat zouden die gezamenlijke voorzieningen kunnen zijn? Hoe wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen? Of wil je zelf je kennis delen? Welke onderwerpen zijn voor jouw organisatie van belang om te (kunnen) monitoren? Je bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij dit vragenuur.

Elke donderdag NDE-vragenuur

Het online vragenuur van het Netwerk Digitaal Erfgoed is bij uitstek een plek om ervaringen en kennis laagdrempelig te delen. Elke week staat een ander onderwerp rondom digitaal erfgoed centraal. Experts schuiven aan om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Je kunt elke donderdag tussen 11 en 12 uur aanhaken, je bent van harte uitgenodigd. Aanmelden voor het vragenuur hoeft niet, sluit gewoon aan via deze link: zoom.us/j/99332281218.

Gerelateerde evenementen