Linked data and international standards for cultural heritage

  • Dinsdag 13 en woensdag 14 september 2022

  • KBR, Brussel

  • 10:00


O

p deze conferentie vertellen belangrijke spelers op het gebied van linked data over state-of-the-art oplossingen en geleerde lessen. Doel is om de cultureel erfgoedsector maar ook bijvoorbeeld onderzoeksinstellingen te versterken in hun digitale transformatie. Ook hoopt de Koninklijke Bibliotheek van België met dit initiatief een duurzaam netwerk te ontwikkelen en zo internationale en domeinoverschrijdende samenwerking te bevorderen.


Het netwerkproject LOD-ISNI, gefinancierd door BELSPO, heeft tot doel de samenwerking op lange termijn met (inter)nationale partners te versterken en het gebruik van linked open data en internationale standaarden voor het ontsluiten en valoriseren van cultureel erfgoedmateriaal te bevorderen.

Ondanks de vele beleidsmaatregelen en platforms om de overgang naar open data te ondersteunen, is de publieke beschikbaarheid van cultureel-erfgoedgegevens nog steeds beperkt en versnipperd. De toepassing van technieken voor gelinkte open gegevens en internationale normen zoals ISNI (International Standard Name Identifier) maakt cultureel-erfgoedgegevens meer FAIR (vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar), biedt de mogelijkheid om informatie die momenteel in verschillende silo’s is opgesplitst, efficiënt samen te brengen en maakt synergieën met andere organisaties in verschillende domeinen, repositories, collecties en systemen mogelijk.

Gerelateerde evenementen