Grip op Informatie: Handreiking Duurzaamheidsbeleid

  • Donderdag 16 september 2021

  • Online

  • 10.00-11.00 uur


T

ijdens dit webinar schetsen we de eerste contouren van duurzaamheidsbeleid, stellen we vast waaruit dit zou moeten bestaan en hoe je dit vervolgens kunt beschrijven. Daarna bekijken we hoe je dit kunt implementeren in je organisatie.


Aanleiding voor dit webinar is de Wegwijzer Duurzaamheidsbeleid die beheerd wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze wegwijzer biedt hulp bij het opstellen van duurzaamheidsbeleid. Hiermee kun je als organisatie je beleid stap-voor-stap opbouwen op een manier die past bij de inrichting van je organisatie en de digitale informatie die je in beheer hebt.

Sprekers tijdens dit webinar zijn:

  • Mara Kamerling, data adviseur bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  • Sam Alloing, digital preservation officer bij de Koninklijke Bibliotheek
  • Marjolein Steeman, information officer preservering bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Gerelateerde evenementen