Gedragsprofielen meten in de praktijk

  • Donderdag 17 juni 2021

  • Online

  • 11.00-12.00 uur


B

innen het Netwerk Digitaal Erfgoed zijn acht Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed ontwikkeld. Een erfgoedinstelling die zo’n gedragsprofiel toepast op haar site, wil vervolgens het effect ervan kunnen meten. Hoe pak je dat aan? Projectleider Maurits van der Graaf en Henriette Kosse (Erfgoed Gelderland) deden een pilot en vertellen in het NDE-vragenuur over de uitkomsten.


Afbeelding: Wallusy via pixabay (detail)

Effect gedragsprofielen meten

Iedereen vertoont op erfgoedsites op verschillende momenten verschillende soorten zoekgedrag. Dit inzicht heeft geleid tot acht Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed. Het NDE-project ‘Ontwikkelen functionele specificaties per Gedragsprofiel Digitaal Erfgoed’ heeft onlangs een handreiking opgeleverd die laat zien welke eisen elk profiel stelt aan de content en lay-out van een erfgoedsite.

Gelijktijdig startte een project waarbij is gekeken hoe je het effect van een of meer toegepaste gedragsprofielen op een erfgoedsite kan meten. Zo kan je nagaan of een bepaald gedragsprofiel succesvol mogelijk wordt gemaakt door de aangeboden functionaliteiten van een erfgoedsite. Bovendien kan je de erfgoedsite voor dit gedragsprofiel op basis van de onderzoeksresultaten finetunen. Om te kijken hoe dit in zijn werk gaat, is een proefmeting uitgevoerd bij de erfgoedsites MijnGelderland.nl en ErfgoedBrabant.nl. De uitkomsten komen aan bod tijdens dit NDE-vragenuur.

Elke donderdag NDE-vragenuur

Het online vragenuur van het Netwerk Digitaal Erfgoed is bij uitstek een plek om ervaringen en kennis laagdrempelig te delen. Elke week staat een ander onderwerp rondom digitaal erfgoed centraal. Experts schuiven aan om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Je kunt elke donderdag tussen 11 en 12 uur aanhaken, je bent van harte uitgenodigd. Aanmelden voor het vragenuur hoeft niet, sluit gewoon aan via deze link: zoom.us/j/99332281218.

Klantinzicht

De projecten over klantprofielen maken deel uit van onze activiteit 'Klantinzicht'. Hierin onderzoeken we onder meer of erfgoedsites voldoende functionaliteit bieden om aan de wensen van hun gebruikers tegemoet te komen.

Lees meer over de handige tools die 'Klantinzicht' heeft opgeleverd

Gerelateerde evenementen