‘Beladen archieven online, juridisch en ethisch bezien’

  • Dinsdag 12 oktober 2021

  • Online

  • 13.00 - 17.00 uur


N

etwerk Oorlogsbronnen onderzoekt in het project ‘Collaborateurs online’ hoe persoonsgegevens van collaborateurs uit WOII online beschikbaar kunnen komen. Vanwege de privacywetgeving vraagt dit om een zorgvuldige afweging van belangen. Met dit symposium start de discussie over wat mogelijk en wenselijk is.


Caféhouder-veehandelaar en diens echtgenote staan terecht voor het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam. Oorlogsbronnen.nl | Beeldbank WO2 nr. 95117 | Niod | Fotograaf onbekend

Bij de vraag om dit materiaal online te zetten spelen twee belangen:

  1. het belang van de samenleving om kennis te kunnen nemen van het hele verhaal over WOII en
  2. er dient rekening te worden gehouden met mogelijke nadelige gevolgen voor nabestaanden van collaborateurs en slachtoffers.

Gerelateerde evenementen