Alles over collectieregistratiesystemen en linked open data

  • Maandag 21 maart 2022

  • Heineken Experience

  • 13-17 uur


B

en je bezig met collectiebeheer? Wil je meer weten over collectieregistratiesystemen en wat er op dit vlak gebeurt? Tijdens dit event word je op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen op het gebied van collectieregistratiesystemen en linked open data. Op een informatiemarkt laten leveranciers en gebruikers zien hoe deze systemen werken. (DEZE BIJEENKOMST IS INMIDDELS VOLGEBOEKT).


De afgelopen jaren hebben softwareleveranciers en hun klanten hard gewerkt om de collectieregistratiesystemen beter geschikt te maken om erfgoed te verbinden. Zo bieden de verschillende systemen nu meer mogelijkheden om bijvoorbeeld duurzame identifiers toe te kennen, informatiebronnen als linked open data te publiceren en om gestandaardiseerde terminologiebronnen te gebruiken. Dit gebeurt altijd in de ‘bronsystemen’. Dat zijn meestal collectieregistratiesystemen waarin erfgoedcollecties digitaal beschreven worden. Zo maken we erfgoed bruikbaar bij de bron en beschikbaar voor iedereen.

Aansluiten op de infrastructuur voor Verbonden Erfgoed

Tijdens dit live vent presenteren we de stand van zaken aan de hand van praktijkvoorbeelden bij erfgoedorganisaties. Enno Meijers (domeinmanager NDE Bruikbaar) schetst de actuele mogelijkheden en achtergronden waarmee we samen de infractuur voor Verbonden Erfgoed kunnen invullen. Vijf leveranciers van collectieregistratiesystemen laten, samen met hun klant(en), in korte presentaties zien hoe zij werken met linked open data, het NDE Datasetregister en het Termennetwerk. Het NDE Datasetregister is een cruciale component en Ed de Heer (Nationaal Archief) zal de werking ervan uitleggen.

Voor wie

Het event is interessant voor iedereen die te maken heeft met collectiebeheer en collectieregistratiesystemen, zoals (bedrijfs)archieven, bibliotheken, musea, wetenschappelijke instellingen.

Inschrijven

Het maximum aantal inschrijvers is inmiddels bereikt. Inschrijven is daarom niet meer mogelijk. De presentaties van deze bijeenkomst worden opgenomen en na afloop zo snel mogelijk verspreid via de NDE-kanalen.

Gerelateerde evenementen