Wil je een linked dataset publiceren? Dit stappenplan helpt je op weg

28 november 2023


M

Met de groeiende focus van erfgoedorganisaties op linked data neemt ook de interesse in de publicatie ervan toe. Maar hoe pak je zoiets aan? Wouter Daemen, digitaal-erfgoed-coach en medeauteur, laat zien hoe het ‘Stappenplan publiceren linked dataset’ hiervoor een handig hulpmiddel is.


Niet alleen linked data maar ook het publiceren ervan staat bij erfgoedorganisaties inmiddels op de kaart?

‘Veel erfgoedorganisaties zien de publicatie van linked datasets als een belangrijke stap om de vind- en verbindbaarheid van hun digitale collecties te verbeteren. Verder werken leveranciers er hard aan om dit mogelijk te maken via hun collectie-informatiesystemen.’

Een paar geleden was het erfgoedveld hier nog niet aan toe?

‘Klopt! Deze publicatie laat goed zien dat organisaties inmiddels grote stappen hebben gezet.’

Toch kan het publiceren van linked datasets vaak nog niet met een simpele druk op de knop?

‘Op dit moment is dat inderdaad nog niet het geval. Daarom streven we ernaar om erfgoedorganisaties met deze publicatie te helpen bij de stappen die ze wél al kunnen zetten.’

Er is zelfs een clip op YouTube te zien?

‘In slechts drie minuten krijg je een overzicht van de stappen die je kunt zetten. Het filmpje is ook bijzonder handig om je collega’s hierin mee te nemen.’

Wat biedt het stappenplan?

‘Je wordt aan de hand meegenomen bij het publiceren van een linked dataset. Wat is er voor nodig, wat moet je doen en wie en wat kan je daarbij helpen? Het nodigt je uit om gewoon te beginnen.’

Het heeft Limburgse roots?

‘Zeker, het stappenplan is voortgekomen uit het provinciale programma Linked Open Limburg. We hebben geprobeerd om praktische antwoorden te vinden op de vragen waarmee erfgoedorganisaties in Limburg worden geconfronteerd. Deze inzichten delen we graag binnen het netwerk.’

Tot slot, heb je nog een praktische tip?

‘Begin niet te groot, maar start met een kleine selectie uit je collectie zodat je ervaring kunt opdoen met het publiceren van een linked dataset.’

Op de hoogte blijven?