Doe mee in het netwerk

Veel Nederlandse erfgoedinstellingen, softwareleveranciers, samenwerkingsverbanden en kennisorganisaties uit de cultuur- en erfgoedsector werken samen in het Netwerk Digitaal Erfgoed. Ze hebben alle een gemeenschappelijk doel: met elkaar het digitale geheugen van Nederland beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken. Doet jouw instelling al mee?

Marija Azdijac (rechts) met een paar collega’s van Erfgoed Delft met het ondertekende NDE-manifest

Marija Azdijac (rechts) met een paar collega’s van Erfgoed Delft. Zij ondertekenden het manifest en maken gebruik van verschillende NDE-tools voor duurzaam beheer, digitale ontsluiting en zo open mogelijke beschikbaarstelling van de gemeentebrede erfgoedcollectie.

Door kennis, tools en krachten te bundelen zijn we als erfgoedsector beter in staat meerwaarde uit ons digitaal erfgoed te halen en hiermee de gebruiker te bedienen. Je kunt op verschillende manieren actief zijn in het netwerk en je kennis en expertise inzetten of verder uitbouwen.

Tools gebruiken

Erfgoedpartijen creëren door hun samenwerking in het Netwerk Digitaal Erfgoed waardevolle kennis en faciliteiten. Denk hierbij aan softwaretools, handreikingen, standaarden, how to-filmpjes en whitepapers. Het doel is om zoveel mogelijk erfgoedinstellingen hiervan te laten profiteren. Je vindt alle hulpmiddelen vanaf februari 2021 in de online NDE Erfgoedkit. En mocht je meer ondersteuning willen, check dan het Spoorboekje Digitalisering Erfgoed.

Meedoen aan projecten

In het Netwerk Digitaal Erfgoed werken we met vertegenwoordigers uit verschillende instellingen en sectoren aan projecten. Wil je daarbij aansluiten? Laat het weten. Je kunt daarvoor terecht bij de contactpersoon die bij de betreffende activiteit vermeld staat.

Deskundigheid vergroten

De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering gaan snel. In het Netwerk Digitaal Erfgoed staat kennisdeling centraal. Toepassing van nieuwe technologieën als linked open data, artificial intelligence en big data helpen om de gebruiksmogelijkheden van digitaal erfgoed en uiteindelijk de kennisdeling te vergroten. Je kunt deelnemen aan allerlei bijeenkomsten, variërend van congressen tot expertsessies en vragenuurtjes. Je bent daarbij van harte uitgenodigd om ook jouw kennis te delen met collega’s.

Onderteken het manifest

Samenwerking is van doorslaggevend belang om erfgoed digitaal toegankelijk te maken, waarbij het gebruik door publiek en makers centraal staat. Om deze samenwerking vorm te geven ondertekenen uiteenlopende partijen in het erfgoedveld het manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Sluit jouw organisatie zich ook aan door het manifest te ondertekenen? Bijna honderd instellingen gingen je al voor.