Atria ondertekent het NDE-manifest

11 november 2021


D

Door digitalisering en delen vergroten we de publieke toegankelijkheid en de maatschappelijke waarde van ons erfgoed. En dankzij een duurzaam digitaliseringbeleid blijven deze waardevolle bronnen voor toekomstige generaties behouden. Aldus Kaouthar Darmoni, algemeen directeur van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Een goede reden om het NDE-manifest te ondertekenen.

 


Foto van Kaouthar Darmoni die het NDE-manifest ondertekent

Kaouthar Darmoni, algemeen directeur van Atria

‘Sharing the past, debating the present, creating the future’. Atria beheert in zijn bibliotheek en archief een van de oudste en grootste collecties over gender en vrouwengeschiedenis wereldwijd. ‘We zetten ons met dit erfgoed en op basis van onderzoek en feiten in voor gelijke behandeling van mensen in al hun diversiteit,’ aldus algemeen directeur Kaouthar Darmoni.

‘Hiervoor is de toegankelijkheid van dat erfgoed cruciaal,’ vervolgt Kaouthar haar verhaal. ‘Door digitalisering en delen vergroten we de publieke toegankelijkheid en de maatschappelijke waarde van ons erfgoed en dankzij een duurzaam digitaliseringbeleid blijven deze waardevolle bronnen voor toekomstige generaties behouden.’

‘Daarom ondertekent Atria het Manifest Netwerk Digitaal Erfgoed. Wij werken mee aan de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed vanuit de uitgangspunten dat de wensen van de gebruiker centraal staan, erfgoed wordt gedeeld en de bestaande erfgoedinfrastructuur optimaal wordt benut.’

Het manifest

In het Netwerk Digitaal Erfgoed werken de kunstensector, de creatieve industrie, erfgoedpartijen en vele andere partners samen om erfgoed naar de gebruikers te brengen. De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, samengevat in het manifest, met de gezamenlijke doelstellingen vormt hierbij de leidraad. Staat jouw organisatie hier ook achter of zien wie het manifest al onderschreven hebben? Laat het weten via info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Op de hoogte blijven?