Wouter Daemen: ‘De ontwikkelingen in het Limburgs erfgoed verrijken mijn functie als digitaal-erfgoed-coach’

6 oktober 2022


D

De provincie Limburg zet flink in op digitalisering van het erfgoed. In samenspraak met het Netwerk Digitaal Erfgoed zijn de uitgangspunten voor het erfgoedbeleid van onze provincie geformuleerd, vertelde Wouter Daemen, digitaal-erfgoed-coach voor Limburg, twee jaar geleden in een interview. Sindsdien is er heel veel gebeurd. ‘Het heeft mijn coachfunctie verrijkt.’


Portretfoto van Wouter Daemen

Samenwerking in LimburgCollectie

Als eerste provincie in Nederland heeft Limburg een paar jaar geleden een concrete vertaling gemaakt van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed op regionaal niveau. Zo werken collectiebeherende instellingen aan de LimburgCollectie, een verzamelnaam voor alle collecties uit en over Limburg. ‘Een zevental organisaties, van Sociaal Historisch Centrum voor Limburg tot Discovery Museum in Kerkrade, trekt momenteel de kar om de collecties digitaal met elkaar te verbinden. Maar we roepen nadrukkelijk andere organisaties op om aan te sluiten,’ benadrukt Wouter.

LOL: hoe het erfgoed te verbinden

Om het erfgoed met elkaar te kunnen verbinden zijn twee sporen uitgezet. In de eerste plaats is een technische infrastructuur ontwikkeld: Linked Open Limburg (LOL). Deze regionale infrastructuur is gebaseerd op de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur. ‘De architectuur is het afgelopen jaar uitgewerkt in samenspraak met het veld en vormt de blauwdruk voor de verdere ontwikkeling van LOL,’ zegt Wouter.

Start van Limburgs ErfgoedNet

‘In de tweede plaats is het van belang om kleine organisaties in staat te stellen volwaardig te kunnen deelnemen in het houdbaar, bruikbaar en zichtbaar maken van hun collecties. Daarom heeft het Huis voor de Kunsten Limburg het initiatief genomen voor het Limburgs ErfgoedNet.’

Het is een platform waar organisaties hun collecties digitaal kunnen beheren, beschrijven en publiceren. Met aan de achterkant een collectiebeheersysteem en aan de voorkant een “etalage” waar de deelnemende instellingen objecten kunnen tonen. ‘Nieuw is een dergelijke voorziening niet, zo haken we nadrukkelijk aan bij de ervaringen en expertise die is opgedaan door onze buren in Brabant en Gelderland, waar organisaties al langere tijd op een dergelijke manier samenwerken. Het is fijn dat we nu ook een centrale voorziening hebben waar de collecties van kleine organisaties bij elkaar komen.’

Rol van digitaal-erfgoed-coach

Vanuit zijn rol als digitaal-erfgoed-coach helpt Wouter om beide sporen verder te brengen. Hij ondersteunt kleine organisaties om aan te haken bij het Limburgs ErfgoedNet. Maar ook grotere organisaties kunnen op hem rekenen. ‘Neem de technische infrastructuur. Om die werkend te krijgen zijn linked data nodig. Daarom moedigen we de Limburgse organisaties aan om de metadata over hun collecties als linked data in hun collectiebeheersystemen beschikbaar te stellen. Op die manier kunnen we de collecties op een duurzame manier met elkaar gaan verbinden. Ik ga de organisaties hierbij ondersteunen.’

Verhalen op basis van linked data

Het Limburgs Museum zet groots in op online en het vertellen van nieuwe verhalen op basis van collectiedata. Waar mogelijk probeert Wouter daarbij te helpen. ‘Natuurlijk zitten daar ook de stappen naar linked data bij. We gaan hier een pilot doen om verhalen te vertellen op basis van de collecties en linked data van de verschillende organisaties. Superspannend om te zien wat linked data mogelijk maakt. Doordat ik boven op alle digitale ontwikkelingen in Limburg zit, is mijn functie als digitaal-erfgoed-coach enorm verrijkt.’

Digitaal-erfgoed-coaches

Vragen over digitaal erfgoed? Neem contact op met de digitaal-erfgoed-coach in je provincie

Zoek je digitaal-erfgoed-coach

Op de hoogte blijven?

Gerelateerd nieuws