Vier wetenschapsmusea ondertekenen samen het NDE-manifest

1 oktober 2020


H

Het Universiteitsmuseum Utrecht, Rijksmuseum Boerhaave, NEMO Science Museum en Teylers Museum hebben de koppen bij elkaar gestoken. Samen werken ze aan de realisatie van een gezamenlijk collectieplatform, geheel in lijn met de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Een goede aanleiding om directeuren en betrokken medewerkers digitaal samen te brengen voor de ondertekening van het Netwerk Digitaal Erfgoed-manifest.


Foto van de directeuren van vier wetenschapsmusea met het ondertekende NDE-manifest

De vier directeuren tekenen gelijktijdig online het manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Van linksboven naar rechtsonder: Paul Voogt (Universiteitsmuseum Utrecht), Michiel Buchel (NEMO Science Museum), Amito Haarhuis (Rijksmuseum Boerhaave) en Marjan Scharloo (Teylers Museum).

Erfgoed van wetenschap en technologie samengebracht

Alle vier de musea hebben erfgoed uit de wetenschap en technologie. Een lang gekoesterde wens is om al hun digitale collecties op een plek te presenteren. ‘Samen willen we het online centrum voor materieel erfgoed van Wetenschap en Technologie in Nederland realiseren. Op die manier kunnen we ook rondom actuele vraagstukken inzichten vergroten en discussies stimuleren in relatie tot onze collecties,’ vertelt Amito Haarhuis, directeur van Rijksmuseum Boerhaave.

Makers van nu inspireren

Waarom dit hét moment is? ‘Onze collecties hebben veel raakvlakken met kwesties waar we nu als samenleving voor staan. Denk bijvoorbeeld aan klimaat, energietransitie en informatie- en biotechnologie,’ vertelt Jet Blokhuis, projectleider Collecties en Digitaal bij het Universiteitsmuseum Utrecht. ‘Ook willen we het publiek inspireren het gepresenteerde erfgoed op zijn manier in te zetten voor eigen doeleinden.’

Digitale technieken toegepast

De musea hebben ieder een eigen context rond de collecties. Tegelijkertijd vullen hun collecties elkaar uitstekend aan. Geheel vanuit de gedachte van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed worden de museumobjecten via linked open data straks met elkaar verbonden. ‘Door gezamenlijke ontsluiting van de collecties kunnen we nieuwe verhalen vertellen over wetenschappelijke experimenten, technologische ontwikkelingen en de impact daarvan op de maatschappij en het leven van alledag,’ aldus Annemarie van Eekeren, manager Presentatie & Collectie bij NEMO Science Museum.

Foto van medewerkers van vier wetenschapsmusea met het ondertekende NDE-manifest

De vier musea hebben de ondertekening van het manifest ook intern gevierd. Linksboven: Jet Blokhuis en medewerkers van het Universiteitsmuseum Utrecht. Linksonder: medewerkers van Rijksmuseum Boerhaave hebben ook genoten van de taart, evenals het Teylers Museum (middenonder). En rechts: directeur Michiel Buchel van NEMO Science Museum toont het ondertekende manifest.

Oplossingen voor problemen van vandaag en morgen

‘Ondanks dat we net als andere musea in een lastige (corona)tijd zitten, hebben we al gezien dat we óók online volop kunnen genieten van erfgoed,’ besluit Trienke van der Spek, hoofd Wetenschappelijke Collecties bij Teylers Museum het gesprek. ‘Dit geeft de burger moed! Want met alle rijkdom aan eeuwen onderzoek en kennis die wij in huis hebben, kunnen we bezoekers inspireren die werken aan oplossingen voor de problemen van vandaag en morgen.’

Manifest als uitgangspunt

Dit platform in ontwikkeling betreft een samenwerking tussen de vier wetenschapsmusea met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Netwerk Digitaal Erfgoed. Veel punten uit het NDE-manifest (dat gebaseerd is op de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed) komen in die samenwerking tot uitvoering.

Meer weten over het manifest?

Staat jouw organisatie ook achter de uitgangspunten van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed? We nodigen je van harte uit om het manifest ook te onderschrijven. Ga naar de manifest-pagina en neem contact met ons op.

Manifest Netwerk Digitaal Erfgoed

Op de hoogte blijven?