Verbeter binnenkort de kwaliteit van je erfgoeddata in de datawerkplaats

28 november 2023


I

In het voorjaar van 2024 komen er door heel Nederland datawerkplaatsen. Kleine en middelgrote erfgoedorganisaties kunnen hier terecht voor de kwaliteitsverbetering van hun erfgoedinformatie. Digitaal-erfgoed-coaches en zogeheten datacleaners zullen de organisaties ondersteunen.


Foto: Laura Hompus

Linken aan standaardtermen

Datawerkplaatsen vormen het antwoord op de groeiende uitdagingen binnen de erfgoedsector om de kwaliteit van digitale erfgoeddata te verbeteren. Zo is het linken aan standaardtermen essentieel voor een netwerk van verbonden digitaal erfgoed. Door de beschikbaarheid van het Termennetwerk is het nu mogelijk dat goed en snel te doen. Ook moet in veel beschrijvingen van erfgoedobjecten de stap nog gemaakt worden van intern-gerichte informatie naar extern-gerichte informatie: het publiek. Dat betekent: explicieter kennis delen, en aandacht voor een brede toegankelijkheid.

Opschonen, verrijken en standaardiseren

Vanaf komend voorjaar krijgen medewerkers van kleine en middelgrote erfgoedorganisaties hierbij ondersteuning via datawerkplaatsen. Op deze locaties, verspreid over heel Nederland, profiteren medewerkers niet alleen van technologische en informatiekundige expertise, maar leren ze ook vaardigheden om erfgoeddata op grote schaal automatisch op te schonen en te verrijken. Dit omvat tevens het gebruik van internationale metadatastandaarden, wat de toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie aanzienlijk verbetert.

Erfgoedhuizen, Reinwardt Academie en RCE in actie

Provinciale erfgoedhuizen, verenigd in de stichting Open Erfgoed Nederland, spelen een belangrijke rol. Verschillende van deze erfgoedhuizen zijn van plan een datawerkplaats op te zetten. Daarnaast ontwikkelt de Reinwardt Academie een eigen werkplaats als onderdeel van het onderwijsprogramma. Tot slot faciliteert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een speciale werkplaats rondom het gebruik van het Termennetwerk. De specifieke invulling van deze datawerkplaatsen zal variëren per betrokken partij.

At your service: het data-clean-team

In de datawerkplaatsen gaan medewerkers van erfgoedorganisaties zelf actief aan de slag met het verbeteren van de kwaliteit van erfgoedinformatie. Datacleaners staan klaar om praktische ondersteuning te bieden. Deze experts hebben uitgebreide ervaring met het gebruik van collectie-informatiesystemen en het maken en publiceren van linked open data. Ook helpen ze met het gebruik van tools voor het maken van linked data en bieden ze ondersteuning bij koppelingsacties. Daarnaast assisteren de datacleaners bij het gebruik van terminologiebronnen, de integratie met het Termennetwerk en het opstellen van datasetbeschrijvingen voor opname in het Datasetregister.

Aan de slag in 2024

In het komende voorjaar zullen de datawerkplaatsen één voor één hun deuren openen. Blijf op de hoogte via de NDE-website en de sociale mediakanalen.

Op de hoogte blijven?