Even voorstellen: netwerkcoördinator Implementatie Annette Gaalman en netwerkcoördinator Versnellen Suzan Nuijen

18 oktober 2023


H

Het Netwerk Digitaal Erfgoed breidt uit met twee nieuwe functies, die nauw verband houden met de ontwikkelingen in het netwerk. Een gesprek met Annette Gaalman, netwerkcoördinator Implementatie vanuit haar werkgever Erfgoed Brabant, en Suzan Nuijen, netwerkcoördinator Versnellen gefaciliteerd door de Koninklijke Bibliotheek. ‘Met alles wat er aan tools in het netwerk beschikbaar is, kunnen we nu aan de slag om erfgoed te verbinden en daarmee nog relevanter te maken voor de gebruiker.’


portretfoto van Annette Gaalman en van Suzan Nuijen

Stimuleren en ondersteunen

‘De afgelopen jaren heeft het Netwerk Digitaal Erfgoed allerlei tools en voorzieningen ontwikkeld, zoals de Informatieplanner, het Termennetwerk en het Datasetregister. Ze bieden mensen die in erfgoedorganisaties werken allerlei mogelijkheden om digitaal erfgoed te verbinden en waardevol te maken voor gebruikers,’ vertelt Annette Gaalman. Annette, voorheen onder meer digitaal-erfgoed-coach voor de provincie Brabant, leidt nu de nieuwe NDE-werkgroep Implementatie. ‘Deze groep stimuleert en ondersteunt erfgoedorganisaties om alle beschikbare tools en voorzieningen te gaan gebruiken.’

Ook financiers meenemen

‘Een ander aandachtspunt is om financiers van digitaal erfgoed, zoals overheden en fondsen, bewust te maken hoe ze hun subsidies het meest effectief kunnen inzetten. Het is belangrijk dat zij weten dat investeren in digitaal erfgoed-trajecten waarde toevoegt door erfgoed te verbinden en relevant te maken voor ons allemaal.’

Relevantie voor gebruikers

Annette: ‘Ik vind dat erfgoed niet alleen beleefbaar gemaakt en beheerd moet worden, maar ook relevant moet zijn voor gebruikers in het digitale domein. Daar hebben we de kans om over grenzen van instellingen en collecties heen te stappen en nieuwe betekenissen aan erfgoed te geven.’

Deskundigheid vergroten

Suzan Nuijen, die onder meer werkte bij Beeld & Geluid en de Museumvereniging, wijst op de International Council of Museums (ICOM), de internationale vereniging voor museumprofessionals. ‘In hun nieuwe museumdefinitie wordt voor het eerst “kennisuitwisseling” benoemd. Het is super goed dat óók deze definitie nu schrijft hoe waardevol het is om kennis uit te wisselen! Door kennis, tools en krachten te bundelen zijn we als erfgoedsector beter in staat meerwaarde uit ons digitaal erfgoed te halen. Samen bereiken we wat alleen niet lukt; dat is het echte netwerkdenken.’

Betrokkenheid management belangrijk

Als netwerkcoördinator Versnellen richt Suzan zich op het verstevigen van de expertise in de erfgoedsector en legt ze de nadruk op de cruciale rol van het management bij de uitvoering van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Ze verkent ook nieuwe mogelijkheden voor netwerkuitbreiding naar Caribisch Nederland, samen met alle partners die daar al contacten hebben en projecten uitvoeren.

Onontgonnen mogelijkheden

‘In deze wereld vol onzekerheden besef ik des te meer hoe belangrijk het is om ons erfgoed digitaal te bewaren,’ besluit Suzan. ‘De digitale wereld biedt nog steeds allerlei onontgonnen mogelijkheden, vooral met de opkomst van nieuwe functies zoals AI. Het is een prachtige gelegenheid om met mijn kennis en ervaring het netwerk verder te ontwikkelen.’

Op de hoogte blijven?