Uitbreiding Nationaal Register Webarchieven

24 maart 2020


H

Het Nationaal Register Webarchieven geeft een overzicht van in Nederland gearchiveerde websites. De afgelopen tijd is er hard gewerkt om het register te verbeteren. Met deze update wordt het voor instellingen gemakkelijker om data aan te leveren.


Het belang van een Nationaal Register

Het Nationaal Register Webarchieven biedt samenwerkende webarchieven de mogelijkheid om hun collecties af te stemmen op elkaar. Zo voorkomen we dat websites onnodig dubbel worden gearchiveerd, of dat er te grote hiaten ontstaan in de gezamenlijke webarchieven. Voor algemene gebruikers van webarchieven is het daarnaast handig na te gaan bij welk archief ze moeten zijn voor welke website. Het register geeft een overzicht van in Nederland gearchiveerde websites: door welke organisatie zijn ze gearchiveerd, sinds en tot wanneer, met welke frequentie worden ze binnengehaald, welke software is hiervoor gebruikt en met welke reden zijn deze websites gearchiveerd.

Nieuw in het register

De afgelopen maanden zijn er in het kader van het Project Intensivering Webarchivering verbeteringen doorgevoerd aan het register, die het eenvoudiger moeten maken voor bijdragende instellingen om hun data aan te leveren. De belangrijkste aanpassingen zetten we hier op een rij:

  • Naast de bestaande import- en exportfunctionaliteit heeft het webregister nu ook een API. Daarmee is het mogelijk voor leveranciers en grotere instellingen om collectiemetadata automatisch te laten synchroniseren met het register. Ook is er een testsite voor de API waarmee de functionaliteit getest kan worden. Potentiële gebruikers van de API kunnen contact opnemen met info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.
  • Gebruikers van het register kunnen nu een suggestie achterlaten. Wellicht zijn er kleinere instellingen die geen eigen webarchief hebben, maar wel inhoudelijk kennis hebben over welke websites uit hun domein van cultuur-historisch belang zijn. Zij kunnen een suggestie achterlaten die opgepakt kan worden door een bestaand webarchief. Bestaande webarchieven kunnen zich aanmelden om deze suggesties via mail te ontvangen.
  • De data is opgeschoond en meer metadatavelden zijn met standaardwaarden gevuld. Hierdoor is er meer uniformiteit in de wijze waarop geregistreerde websites zijn beschreven en zijn de zoekmogelijkheden verbeterd.
  • Webarchieven op het register kunnen nu hun eigen collectie-ID gebruiken. Daarmee wordt het eenvoudiger om updates door te voeren op bestaande websites op het register.

Meer informatie

Mocht je interesse hebben om als webarchief deel te nemen aan het register, neem dan contact op met info@netwerkdigitaalerfgoed.nl. Wij zorgen dat je verzoek bij de juiste persoon terecht komt.

Op de hoogte blijven?