Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties gelanceerd

1 juli 2019


E

Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft samen met het Netwerk Digitaal Erfgoed een landelijk Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties uitgebracht. Dit spoorboekje biedt praktische handreikingen om een start te maken met het digitaliseren van collecties of om gestructureerd verder te gaan in een volgende digitaliseringsstap.


4 niveaus

Het spoorboekje richt zich op kleine en grote collectiebeherende instellingen zoals historische verenigingen, musea en archieven. Niet alleen voor instellingen die nog moeten starten met digitaliseren, maar ook voor instellingen die al een heel eind onderweg zijn, biedt het boekje een gestructureerd stappenplan aan. Het spoorboekje is hiervoor modulair opgebouwd met vier instapniveaus. Als instelling kun je bepalen waar je staat en vervolgens kun je de stappen doorlopen in het gekozen niveau. Aan bod komen vragen als ‘Hoe kies je een collectieregistratiesysteem?’ (niveau 1) tot ‘Hoe link je de open data?’ (niveau 4).

Strategie en actuele thema’s

Het Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties geeft een goed overzicht van de te nemen concrete stappen, maar ook tools en tips voor het stellen van doelen en maken van beleid. Elke stap beschrijft een gewenste eindsituatie die je aan het einde van de stap hebt bereikt. Ook actuele thema’s als de nieuwe privacywetgeving, URI’s en diverse terminologiebronnen komen aan bod. Voorbeelden van uitgewerkte online collecties helpen om de onderwerpen concreet en inzichtelijk te maken.

Tools van en voor het netwerk

In april van dit jaar werd al het Spoorboekje digitalisering erfgoedcollecties Zuid-Holland gelanceerd, een co-productie van de provincie Zuid-Holland, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Dit Spoorboekje is speciaal voor collectiebeherende instellingen in de eigen provincie inclusief een hoofdstuk over de Canon van Zuid-Holland. Omdat deze tool voor veel partijen in het hele netwerk bruikbaar bleek, heeft Erfgoedhuis Zuid-Holland samen met het Netwerk Digitaal Erfgoed een tweede, landelijke, versie van het Spoorboekje tot stand gebracht voor erfgoedinstellingen in heel Nederland. Hopelijk worden veel instellingen op weg geholpen met deze nieuwe tool.

Op de hoogte blijven?

Gerelateerd nieuws