Online campagne Geheugen van Nederland op komst

15 april 2020


I

In juni start de online marketingcampagne Geheugen van Nederland. Het doel: het materiaal van kleine en grote erfgoedorganisaties in Nederland in samenhang laten zien. Projectleider Leo Schutte licht de plannen toe.


Idee van NDE-bestuur

‘Aan de achterkant werkt Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) samen met de erfgoedinstellingen in Nederland aan de houdbaarheid en bruikbaarheid van digitaal erfgoed. Maar dat betreft vooral zaken die nog onzichtbaar zijn voor het grote publiek. Ondertussen is er al zoveel moois aan digitaal erfgoed te zien. Kan dat niet voor het voetlicht worden gebracht? vroeg het bestuur van het NDE zich af.’

Aan het woord is Leo Schutte. Hij is projectleider van de online campagne Geheugen van Nederland. ‘Natuurlijk brengen erfgoedinstellingen zelf ook hun digitaal erfgoed al onder de aandacht van het brede publiek. Maar als we dat beschikbare materiaal nu eens in samenhang laten zien? Zo is bij het NDE-bestuur het idee ontstaan voor deze marketingcampagne.’

‘Meer bereik, een groter gebruik van het digitaal erfgoed en een toenemend aantal bezoeken aan de websites van de erfgoedinstellingen – dat is het doel van het Geheugen van Nederland,’ zegt Leo. ‘Het is een campagne van alle erfgoedinstellingen in Nederland, groot én klein. Zij wordt gefaciliteerd door het NDE, uiteraard in nauwe samenwerking met het erfgoedveld.’

‘Die kennen we!’

Professionals uit het erfgoedveld kennen Geheugen van Nederland nog als de beeldbank van Nederlandse musea, bibliotheken en archieven. ‘Dat klopt,’ zegt Leo. ‘De Koninklijke Bibliotheek heeft deze merknaam en het bijbehorende domein beschikbaar gesteld voor de online campagne. Alle content van de oorspronkelijke website is inmiddels verhuisd naar geheugen.delpher.nl.’

Thematisch te werk

Hoe gaat de campagne in zijn werk? ‘Het is een sociale media-campagne. We delen mooie filmpjes en beelden, om geïnteresseerden te triggeren. Klikken ze op een post, dan komen ze eerst op de campagnesite. Hier krijgen ze meer duiding over het gedeelde materiaal en de waarde van Geheugen van Nederland. Vervolgens worden ze doorgestuurd naar de website van de betreffende erfgoedinstelling.’

Dat klinkt heel breed: mooi materiaal delen… ‘Dat valt wel mee,’ zegt Leo. ‘We beginnen de campagne in juni met drie thema’s: 1. 75 jaar vrijheid, 2. Nederland waterland en 3. Nederlandse muziek.’ Er is een heuse redactie opgetuigd, met daarin een paar vaste redacteuren, afkomstig van de Koninklijke Bibliotheek.

Daarnaast is er een steeds wisselende groep redacteuren uit de erfgoedinstellingen. ‘De redacteuren zoeken foto- en audiovisueel materiaal dat bij een van de drie thema’s past, maar ook houden ze bijvoorbeeld de auteursrechtelijke aspecten in de gaten. In de loop der tijd zal de samenstelling van deze redactie veranderen met de thema’s.’

Always On

Er is geen einddatum voor Geheugen van Nederland. ‘Het is een always on-campagne. We monitoren steeds het effect van de social posts en kunnen, indien nodig, bijsturen,’ aldus Leo. ‘Sowieso zullen we steeds nieuwe thema’s lanceren. Die gaan we snel bekendmaken zodat instellingen bijvoorbeeld zitting kunnen nemen in de redactie alsook erfgoedmateriaal kunnen insturen. We roepen iedereen in het veld op om met ons mee te denken.’

Zelf vindt Leo het een geweldige kans om deze online campagne te kunnen begeleiden. ‘Er is zoveel mooie content beschikbaar op de erfgoedsites – we hebben eigenlijk een luxeprobleem. Er is uit zoveel materiaal om uit te kiezen. Die boodschap willen we graag vertellen aan het grote publiek.’

Op de hoogte blijven?