Nieuwe ronde gestart om Faro-initiatieven over digitaal erfgoed in te sturen

3 juni 2024


D

De tweede ronde om Faro-initiatieven in te sturen is van start gegaan! Wil jij bijdragen aan de maatschappelijke relevantie van erfgoed en heb je een innovatief idee rondom digitaal erfgoed? Dan is het nu je kans om financiële ondersteuning aan te vragen.


Foto: Stichting Mobiele Collectie Nederland

Verdrag van Faro & digitaal erfgoed

Het Verdrag van Faro benadrukt hoe belangrijk digitale technologie is om deelname aan cultureel erfgoed te bevorderen. Door digitale middelen in te zetten kunnen we erfgoed toegankelijk maken voor een breder publiek, zoals jongere generaties, en hen aanmoedigen om hun eigen kennis eraan toe te voegen. Dit leidt tot meerstemmige perspectieven en nieuwe vormen van erfgoedbeleving, wat bijdraagt aan de maatschappelijke waarde van erfgoed.

De financiële ondersteuning helpt erfgoedzorg te verbeteren volgens de principes van het Verdrag van Faro. Iedereen kan een plan indienen: van (erfgoed)organisaties tot stichtingen en verenigingen, en van overheden, erfgoedgemeenschappen tot bedrijven en meerdere initiatiefnemers. Op het Faro-platform is een prikbord ingericht waar je je initiatief kunt delen. Digitaal erfgoed is een van de thema’s, met extra aandacht voor digital born erfgoed, gedigitaliseerd erfgoed en digitale erfgoedgemeenschappen.

Inspirerend voorbeeld

In 2023 werd een initiatief van de Haagse Hogeschool en de Stichting Mobiele Collectie Nederland gehonoreerd voor het thema digitaal erfgoed. Dit project onderzoekt hoe de betrokkenheid bij mobiel erfgoed kan worden vergroot en hoe een nieuw digitaal register daarbij kan ondersteunen.

Waar voldoet een initiatief aan?

Een Faro-initiatief past niet alleen binnen het Faro-gedachtegoed, waarbij de mens en menselijke waarden centraal staan in plaats van het erfgoed zelf. Ook zorgt het voor een structurele verandering in de erfgoedzorg. Denk bijvoorbeeld aan een verandering van werkwijze of beleid en aan het gebruik van kennis van vrijwilligers. Tot slot sluit het plan aan bij de ambities die staan in de Uitvoeringsagenda.

Dien uiterlijk 12 juli 2024 je plan in en maak kans op financiële ondersteuning voor jouw Faro-initiatief! Meer informatie en het indienen van plannen vind je op het Faro-platform.

Op de hoogte blijven?