Draag bij aan de maatschappelijke relevantie van erfgoed met het voortgezette Faro-programma van 6 miljoen euro

12 april 2023


S

Staatssecretaris Gunay Uslu heeft voor de periode 2023-2025 6 miljoen euro gereserveerd voor de uitvoering van het Faro-programma. Dat biedt organisaties een mooie kans om bij te dragen aan de maatschappelijke relevantie van erfgoed. Het Platform Faro hoort graag jouw ideeën.


Algemene Oranjevereniging Varsseveld. Foto: Gerard Stolk, CC BY-NC 2.0

Erfgoed heeft een maatschappelijke en verbindende waarde voor de samenleving en alle burgers kunnen daaraan bijdragen. Dat is het uitgangspunt van het Verdrag van Faro. De afgelopen jaren heeft het erfgoedveld de betekenis van Faro verkend en gekeken hoe de zorg voor het erfgoed daarop kan aansluiten. Nu is het tijd voor een nieuwe fase.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is door het ministerie van OCW gevraagd om samen met erfgoedinstellingen, overheden, opleidingen, vrijwilligers en erfgoedgemeenschappen de visie op Faro verder vorm te geven. In de aanloop naar de verdeling van de door staatssecretaris Uslu beschikbaar gestelde gelden en het beoordelingsproces van de aanvragen, kun je alvast je ideeën en plannen delen op het Platform Faro. Ook kun je hier de inbreng van anderen vragen en partnerschappen zoeken. Dit is jouw kans om actief bij te dragen aan de maatschappelijke relevantie van het erfgoed in Nederland.

Digitaal erfgoed & Verdrag van Faro

Het Verdrag van Faro benadrukt het belang van digitale technologie om de deelname aan cultureel erfgoed te bevorderen. Door gebruik te maken van digitale middelen kunnen we erfgoed toegankelijk maken voor een breder publiek, waaronder jongere generaties, en hen aanmoedigen om hun eigen kennis eraan toe te voegen. Dit opent de deur naar meerstemmige perspectieven en nieuwe vormen van erfgoedbeleving, wat weer bijdraagt aan de maatschappelijke waarde van erfgoed. Met name wanneer erfgoedgemeenschappen actief betrokken worden, kan dit leiden tot waardevolle resultaten.

Meer over deze en andere thema’s waarop een Faro-initiatief dient aan te sluiten, vind je in de Uitvoeringsagenda Faro.

Op de hoogte blijven?

Gerelateerd nieuws